Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.236.2019

Zarządzenie Nr OR . 236 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2019 roku 

o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018r.  w sprawie: powołania Zespołu Rewitalizacji Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz.506 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/679/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017r. w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023” Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.187.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018r  dokonuje się wprowadzić zmiany w zakresie składu osobowego Zespołu w sposób następujący:

  1. Ze składu Zespołu Rewitalizacji Miasta Chorzów odwołuje się następujące osoby: Ryszarda Szopę oraz Mariusza Jankowskiego.
  2. Powołuje się w skład Zespołu Rewitalizacji Miasta Chorzów następujące osoby: Henryka Mercika oraz Agatę Beryt. 

§ 2.

Pozostałe postawienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2019-10-18
utworzony: 21-10-2019 / modyfikowany: 21-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu