Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.239.2019

Zarządzenie Nr OR . 239 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.215.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 roku przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibić”, po rozstrzygniętym konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Bezpieczeństwo imprez masowych” w związku z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.215.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2019-10-21
utworzony: 21-10-2019 / modyfikowany: 22-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu