Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.241.2019

Zarządzenie Nr OR . 241 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów opiniującej złożone wnioski z kandydaturami do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa

Na podstawie § 7 „Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.227.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Nagród Prezydenta Miasta Chorzów opiniującej złożone wnioski z kandydaturami do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta SZARY - Członek Komisji
 3. Bożena ANTOŃCZYK - Członek Komisji
 4. Aleksandra ZIMNIK - Członek Komisji
 5. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.227.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 roku.

§ 3.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-10-23
utworzony: 24-10-2019 / modyfikowany: 24-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu