Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.244.2019

Zarządzenie Nr OR . 244 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Parku Kulturowego na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Powołać Zespół ds. utworzenia Parku Kulturowego na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Marcin Michalik – Przewodniczący Zespołu;
2) Adam Kowalski – Zastępca Przewodniczącego;
3) Henryk Mercik – Miejski Konserwator Zabytków;
4) Anna Kotyś – Zastępca Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii;
5) Mariusz Cup – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa;
6) Joanna Waszczak – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej;
7) Tomasz Ignalski – Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Agata Beryt, dnia: 2019-10-24
utworzony: 24-10-2019 / modyfikowany: 25-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu