Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.247.2019

Zarządzenie Nr OR . 247 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zwolnień od dziennej opłaty targowej podczas sprzedaży prowadzonej w trakcie imprez organizowanych przez Miasto Chorzów

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r. poz. 5624) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr NV/275/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 6278) oraz uchwałą nr XX/389/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 2487) i uchwałą nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 2019 r., poz. 205) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

  1. Wprowadzić „Regulamin zwolnień od dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów podczas sprzedaży prowadzonej w trakcie imprez organizowanych przez Miasto Chorzów”.
  2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc obowiązujące Zarządzenie Nr OR.75.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwolnień od dziennej opłaty targowej podczas sprzedaży prowadzonej w trakcie imprez organizowanych przez Miasto Chorzów.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-10-31
utworzony: 05-11-2019 / modyfikowany: 05-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu