Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.248.2019

Zarządzenie Nr OR . 248 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie: wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)  oraz § 3 pkt 1 uchwały nr XIX/307/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Dworcowej 3/3, KRS 0000024919, wkład pieniężny w wysokości 1 837 000 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych) w celu pokrycia obejmowanych nowo utworzonych udziałów.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Wydziałowi Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie  niniejszego zarządzenia Zarządzenie nr OR 240 2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia  23 października 2019 roku traci moc.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Kępa, dnia: 2019-10-28
utworzony: 05-11-2019 / modyfikowany: 13-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu