Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.255.2019

Zarządzenie Nr OR . 255 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Zgrzebnioka i Katowickiej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz osób fizycznych – właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Zgrzebnioka i Katowickiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 1330/69 o powierzchni 356 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00004998/4, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonych w Chorzowie:
  a) przy ul. Zgrzebnioka 2, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1325/69 o powierzchni 70 m2, 1326/68 o powierzchni 241 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00006015/4,
  b) przy ul. Zgrzebnioka 2a, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1323/69 o powierzchni 112 m2, 1324/68 o powierzchni 143 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00006014/7,
  c) przy ul. Zgrzebnioka 4, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1321/69 o powierzchni 160 m2, 1322/68 o powierzchni 111 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00006013/0,
  d) przy ul. Zgrzebnioka 4a, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1319/69 o powierzchni 275 m2, 1320/68 o powierzchni 30 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00006012/3.
 2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości władających do utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z których będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-11-20
utworzony: 13-11-2019 / modyfikowany: 21-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu