Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.257.2019

Zarządzenie Nr OR . 257 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów drogą potwierdzenia salda

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz § 4 ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów drogą potwierdzenia salda.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam Wydziałom i Biurom Urzędu Miasta Chorzów, które są właścicielami składników aktywów powierzonych jednostkom zewnętrznym do użytkowania.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 31.12.2019r., w terminie do dnia 15.01.2020r.

§ 4.

Zobowiązuję Wydziały i Biura, o których mowa w § 2 do sporządzenia i przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15.01.2020r.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-11-21
utworzony: 19-11-2019 / modyfikowany: 21-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu