Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.269.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.224.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.11.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 269 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Stawki wyjściowe za najem sal lekcyjnych, pracowni i innych pomieszczeń przeznaczonych do zajęć znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Stawki wyjściowe za korzystanie z obiektów sportowych, w tym basenów znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.

Wynajem pomieszczeń lub powierzchni nieujętych w wykazie (wolnostojące garaże, reklamy, place parkingowe i inne) ustala się według stawek określonych w Zarządzeniu Nr OR.105.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 maja 2016r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych i za udostępnianie oraz stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.265.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2019-12-09
utworzony: 06-12-2019 / modyfikowany: 29-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu