Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.270.2019

Zarządzenie Nr OR . 270 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Wyznacza się na Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Dąbrowskiego 113.
  2. Wykaz boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/230/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych na terenie Miasta Chorzów.

§ 2.

Ustala się zakres zadań Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr OR.171.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-12-10
utworzony: 06-12-2019 / modyfikowany: 23-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu