Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.274.2019

Zarządzenie Nr OR . 274 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2019 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.232.2019 z dnia 15 października 2019r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2020r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 294) zwaną dalej ustawą, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1

Wykaz planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2020r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr OR.232.2019 z dnia 15 października 2019r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2020r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2019-12-17
utworzony: 16-12-2019 / modyfikowany: 19-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu