Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.279.2019

Zarządzenie Nr OR . 279 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie na granicy Miasta Chorzowa z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 1 ust 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chorzowie na granicy Miasta Chorzowa z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej, obejmujących działki o numerach geodezyjnych:

 • 32 o powierzchni   556 m², KA1C/00013899/6,
 • 34 o powierzchni   894 m², KA1C/00013899/6,
 • 37 o powierzchni     55 m², KA1C/00013899/6,
 • 38 o powierzchni 1145 m², KA1C/00013899/6,
 • 41 o powierzchni   299 m², KA1C/00013899/6,
 • 42 o powierzchni 1044 m², KA1C/00013899/6,
 • 45 o powierzchni 1159 m², KA1C/00013899/6,
 • 46 o powierzchni   478 m², KA1C/00013899/6,
 • 48 o powierzchni       6 m², KA1C/00013899/6,
 • 49 o powierzchni 1554 m², KA1C/00013899/6,
 • 50 o powierzchni   254 m², KA1C/00013899/6,
 • 51 o powierzchni   467 m², KA1C/00013899/6,
 • 221/36 o powierzchni 2734 m², KA1C/00013899/6,
 • 226/35 o powierzchni 1882 m², KA1C/00013899/6,
 • 227/31 o powierzchni   850 m², KA1C/00013899/6,
 • 426/52 o powierzchni   369 m², KA1C/00013899/6,
 • 428/52 o powierzchni 3760 m², KA1C/00013899/6,
 • 429/43 o powierzchni   375 m², KA1C/00013899/6,
 • 431/43 o powierzchni 6833 m², KA1C/00013899/6,
 • 539/56 o powierzchni 1405 m², KA1C/00013899/6,
 • 19 o powierzchni       5 m², KA1C/00016105/5,
 • 24 o powierzchni   339 m², KA1C/00016105/5,
 • 27 o powierzchni   226 m², KA1C/00016105/5,
 • 28 o powierzchni   179 m², KA1C/00016105/5,
 • 233/29 o powierzchni 609 m², KA1C/00016105/5,
 • 234/23 o powierzchni 552 m², KA1C/00016105/5,

o łącznej powierzchni 28.054 m², stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - za cenę w kwocie 500.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Ziółkowski, dnia: 2019-12-19
utworzony: 19-12-2019 / modyfikowany: 20-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu