Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.280.2019

Zarządzenie Nr OR . 280 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) i uchwały NR XI/183/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 414/25 o powierzchni całkowitej 8,2588 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00050267/8 – do dnia 30.04.2037 r.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2019-12-20
utworzony: 19-12-2019 / modyfikowany: 23-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu