Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.281.2019

Zarządzenie Nr OR . 281 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 grudnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR.270.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2019r., w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu nr OR.270.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2019 r., w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się zakres zadań Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 5.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr OR.270.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2019 r. pozostają bez zmian.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-12-23
utworzony: 20-12-2019 / modyfikowany: 23-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu