Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.288.2019

Zarządzenie Nr OR . 288 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

Na podstawie uchwały Nr XIV/224/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy na 2020 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika MICHAŁEK - Członek Komisji
 4. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 5. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji
 6. Marceli SMOGULSKI - Sekretarz Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-12-31
utworzony: 20-12-2019 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu