Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYCHORZOWSKA RADA SENIORÓWWYBORY 2020-2022

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenie Nr OR.11.2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr OR 11.2020

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 9 stycznia 2020

 

  

ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022.

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. § 7 ust. 1 i 2 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia
30 listopada 2017 r.

zarządzam co następuje:

 § 1

 

Powołać Komisję ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów
do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 202
0-2022 w następującym składzie:

 1. Grzegorz Krzak - Przedstawiciel Rady Miasta Chorzów - Przewodniczący Komisji

2. Jan Skórka - Przedstawiciel Rady Miasta Chorzów - Wiceprzewodniczący Komisji

3. Marta Jakubczyk - Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Członek Komisji

4. Joanna Elsner - Herman - Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Członek Komisji

5. Katarzyna Skrzypek - Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Sekretarz Komisji

 § 2

 Wyznaczyć zadania komisji, o której mowa w § 1:

 1. Przygotowanie spotkania wyborczego

2. Przeprowadzenie spotkania wyborczego

3. Ustalenie wyników wyborów

4. Sporządzenie protokołów wyborczych

 § 3

1. Wyznaczyć termin posiedzenia wyborczego na dzień 16 stycznia 2020 roku, 

w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Wyznaczyć miejsce posiedzenia wyborczego – Mała Sala Posiedzeń Rady Miasta Chorzów w Urzędzie Miasta Chorzów, p. 236 (II piętro) ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

  § 4

 Podać do publicznej wiadomości nazwiska kandydatów:

1. Iwona Durczok

2. Mirosława Gorczowska

3. Andrzej Kot

4. Jolanta Kwaśniewska

5. Helena Kukowka

6. Andrzej Muszyński

7. Maria Nowak

8. Dariusz Olejniczak

9. Irena Pąchalska

10. Stefan Prządka

11. Irena Rozmarynowska

12. Andrzej Sodowski

13. Urszula Staszowska

14. Zdzisław Swoboda

15. Władysława Szczepanek – Szmajduch

16. Jerzy Szpularz

17. Magdalena Śliwa

18. Luiza Wysocka - Podrwanow

19. Róża Ziaja

§ 5

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Integracji Międzypokoleniowej.

§ 7

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

 pobierz plik: zarzadzenie_or_11_2020_z_9_stycznia_2020_.pdfosoba odpowiedzialna za treść: Wioletta Kacała, dnia: 2020-01-10
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 28-01-2020
wprowadził(a): Wioletta Kacała
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów