Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYCHORZOWSKA RADA SENIORÓWWYBORY 2020-2022

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenie Nr 22.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 22.2020

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 15 stycznia 2020 r.

 

 

o zmianie Zarządzenia Nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego.

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. § 7 ust. 1 i 2 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 22.2020

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 15 stycznia 2020 r.


WYBORY CHORZOWSKA RADA SENIORÓW

KADENCJA 2020-2022

Karta do głosowania

(należy postawić znak X przy nazwisku jednego kandydata) 

 

 • Durczok Iwona

 • Gorczowska Mirosława

 • Kot Andrzej

 • Kukowka Helena

 • Muszyński Andrzej

 • Nowak Maria

 • Olejniczak Dariusz

 • Pąchalska Irena

 • Prządka Stefan

 • Rozmarynowska Irena

 • Sodowski Andrzej

 • Staszowska Urszula

 • Swoboda Zdzisław

 • Szczepanek - Szmajduch Władysława

 • Szpularz Jerzy

 • Śliwa Magdalena

 • Wysocka – Podorwanow Luiza

 • Ziaja Róża

   

   pobierz plik: zarzadzenie_22.2020_z_dn._15_01._2020r.pdfosoba odpowiedzialna za treść: Wioletta Kacała, dnia: 2020-01-15
utworzony: 15-01-2020 / modyfikowany: 28-01-2020
wprowadził(a): Wioletta Kacała
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów