Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYCHORZOWSKA RADA SENIORÓWWYBORY 2020-2022

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenie Nr OR.34.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022

Zarządzenie Nr OR.34.2020

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 21 stycznia 2020 roku

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz powołania Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020 – 2022.

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z § 7 ust. 9 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Chorzów

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić protokół komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Stwierdzić ważność wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz zatwierdzić wyniki wyborów.

 

§ 3

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami Chorzowskiej Rady Seniorów III kadencji  na lata 2020- 2022 zostali:

 

1.Durczok Iwona

2. Kot Andrzej

3. Kukowka Helena

4. Muszyński Andrzej

5. Nowak Maria

6. Olejniczak Dariusz

7. Pąchalska Irena

8. Rozmarynowska Irena

9. Sodowski Andrzej

10. Staszowska Urszula

11. Swoboda Zdzisław

12.Szczepanek - Szmajduch Władysława

13. Szpularz Jerzy

14. Śliwa Magdalena

15. Ziaja Róża

§ 4

 

Podać do publicznej wiadomości skład Chorzowskiej Rady Seniorów III kadencji poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Urzędu Miasta Chorzów oraz zamieszczenie informacji w komunikatach urzędowych na oficjalnej stronie Miasta.

 

§ 5

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Integracji Międzypokoleniowej.

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pobierz plik: [ Zarządzenie Nr OR.34.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz powołania Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022 ]

Chorzów, dnia 16 stycznia 2020 r

 

 

WYBORY CHORZOWSKA RADA SENIORÓW

KADENCJA 2020-2022

 

Protokół z posiedzenia wyborczego

 

Dnia 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 przeprowadzone zostało głosowanie w wyborach do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2022.

Komisja podaje do wiadomości, co następuje:

w dniu wyborów przygotowano zaplombowaną urnę do głosowania o nr. plomb 0017211 oraz 0017212.

 

ILOŚĆ

 

Przygotowano kart do głosowania

 

500

 

Wydano kart do głosowania

 

384

 

 

Liczba kart niewykorzystanych

 

116

 

Liczba kart wyjętych z urny

 

384

 

Liczba oddanych głosów

 

384

 

Liczba głosów ważnych

 

381

 

Liczba głosów nieważnych

(zakwalifikowanych jako nieważne ze względu na nieoddanie głosu w kratce na karcie do głosowania)

 

3

 

 

Liczba głosów na poszczególnych kandydatów oddanych do zaplombowanej urny.

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

LICZBA GŁOSÓW

1

Durczok Iwona

17

2

Gorczowska Mirosława

0

3

Kot Andrzej

13

4

Kukowka Helena

13

5

Muszyński Andrzej

37

6

Nowak Maria

60

7

Olejniczak Dariusz

39

8

Pąchalska Irena

13

9

Prządka Stefan

7

10

Rozmarynowska Irena

7

11

Sodowski Andrzej

30

12

Staszowska Urszula

46

13

Swoboda Zdzisław

35

14

Szczepanek - Szmajduch Władysława

28

15

 Szpularz Jerzy

10

16

Śliwa Magdalena

9

17

Wysocka – Podorwanow Luiza

5

18

Ziaja Róża

12

 

            W toku prowadzonych wyborów wyniknęła konieczność przeprowadzenia losowania pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów. 
Byli to kandydaci: p. Irena Rozmarynowska i p. Stefan Prządka. W wyniku losowania wygrała
p. Irena Rozmarynowska.

            W toku prowadzonego spotkania nie doszło do zdarzeń zakłócających przebieg głosowania lub wpływających na jego ważność.

            Komisja potwierdza przeprowadzenie wyborów zgodnie z obowiązującym statutem Chorzowskiej Rady Seniorów oraz stwierdza ostateczność wyników.

 

1.  Marian Salwiczek  - Przewodniczący Komisji                                   ….……………………..

 

 

2.  Wojciech Ahnert -  Wiceprzewodniczący Komisji                               ..……………………….

 

 

3.  Marta Jakubczyk - Członek Komisji                                                  ..……………………….

 

 

4.  Joanna Elsner - Herman  - Członek Komisji   .……………………….

 

 

5.  Katarzyna Skrzypek - Sekretarz Komisji                                            .………………………..

pobierz plik: [ Protokół z posiedzenia wyborczego - III kadencja ]osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Skrzypek, dnia: 2020-01-21
utworzony: 21-01-2020 / modyfikowany: 28-01-2020
wprowadził(a): Oliwia Zemła
rejestr zmian

Stopka serwisu