Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.36.2020

Zarządzenie Nr OR . 36 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.56.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i § 2 uchwały Nr XVI/286/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/834/17 Rady Miasta Chorzów  z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Uchyla się Zarządzenie Nr OR. 56 .2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego  2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Wyderka, dnia: 2020-01-24
utworzony: 23-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu