Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelDOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2021

 WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2021 ROKU

OR-I.1431.1.1.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. niewłaściwego parkowania w okresie od września 2020r. do listopada 2020r.

OR-I.1431.1.2.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego pn. "Usługi utrzymania terenów miasta Chorzowa o łącznej powierzchni ok. 104,84 ha, podzielonych na 6 rejonów".

OR-I.1431.1.3.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. składu morfologicznego opadów, które zbierane są na terenie miasta.

OR-I.1431.1.4.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spraw repatriantów.

OR-I.1431.1.5.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spraw repatriantów.

OR-I.1431.1.6.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji i dokumentów na podstawie których udzielono zgody na posadowienie schroniska dla zwierząt prowadzącego przez Fundację S.O.S dla zwierząt.

OR-I.1431.1.7.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nagród dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w 2020r. Wysokość budżetu na rok 2020r. Wysokość zadłużenia Urzędu Miasta i jednostek org. 

OR-I.1431.1.8.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta dot. elektromobilności.

OR-I.1431.1.9.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kontroli wewnętrznych w 2006 roku.

OR-I.1431.1.10.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych dot. osób poszukujących pracy.

OR-I.1431.1.11.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości położonej w Chorzowie nr ewid. 186/6 - czy nie jest objęta planem urządzania lasu, uproszczonym planem urządzania lasu...

OR-I.1431.1.12.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Inspektora RODO, usług informatycznych, usług BHP, inspektora ds. dostępności w Urzędzie.

OR-I.1431.1.13.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przyjęcia uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych..

OR-I.1431.1.14.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Usytuowania latarni przy ulicy Odrodzenia w Chorzowie.

OR-I.1431.1.15.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały Rady Miasta Chorzów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zaproszenia i osiedlenia w Chorzowie na pobyt stały dwóch rodzin pochodzenia polskiego w ramach repatriacji.

OR-I.1431.1.16.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków o odszkodowanie za zaniżoną dotację dla przedszkoli niepublicznych.

OR-I.1431.1.17.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mieszkań dla osób niepełnosprawnych.

OR-I.1431.1.18.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imion i nazwisk osób pełniących funkcje publiczne. Miesięczne wynagrodzenie tych osób.

OR-I.1431.1.19.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. remontu ulicy, torowiska i chodnika przy ul. 3 Maja w Chorzowie.

OR-I.1431.1.20.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie czy toczy się lub toczyło w przeszłości postępowanie reprywatyzacyjne.

OR-I.1431.1.21.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Gminnego/miejskiego Programu opieki nad Zabytkami.

OR-I.1431.1.22.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazanych przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolie rowerów elektrycznych.

OR-I.1431.1.23.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy nr 1641.2017 z dnia 08.12.2017r.

OR-I.1431.1.24.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynagrodzenia nauczycieli religii we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

OR-I.1431.1.25.2021 - pismo błędnie zarejestrowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

OR-I.1431.1.26.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały nr XXVII/351/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie określania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.27.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynagrodzenia nauczycieli religii we wszystkich szkołach, których organem jest Miasto Chorzów oraz inne osoby fizyczne i prawne, które prowadzą niepubliczne placówki oświatowe.

OR-I.1431.1.28.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt. funkcjonowania Gminy, w związku z COVID-19.

OR-I.1431.1.29.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Gminnego programu opieki nad zabytkami.

OR-I.1431.1.30.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Opinii Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej wydanej dnia 26.09.2018 w sprawie budowy osiedla na działce 1065/68 na ul. Targowej 4.

OR-I.1431.1.31.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

OR-I.1431.1.32.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidziane ustawą o ochronie zwierząt.

OR-I.1431.1.33.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. czy w budżecie Miasta Chorzów na 2021 rok są zaplanowane wydatki związane z fotowoltaiką lub pompami ciepła i remontami i dachów.

OR-I.1431.1.34.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Lodowiska na Rynku. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR-I.1431.1.35.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Wandy 66. Remontu dachu budynku przy ul. Ratuszowej.

OR-I.1431.1.36.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji mieszkaniowych w Mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.37.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla spółki CEMA ENERGY Sp. z o.o.

OR-I.1431.1.38.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. 7 i 8 Edycji Budżetu Obywatelskiego.

OR-I.1431.1.39.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonego wniosku w programie "Fundusz Inwestycji Lokalnych".

OR-I.1431.1.40.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ciągu drogowego przy Muzeum Hutnictwa.

OR-I.1431.1.41.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych środków w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni.

OR-I.1431.1.42.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów dot. przetargu RZP.271.527.2020 w trybie nieograniczonym na realizacje zadania "Renowacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu "Prezydent" w Chorzowie przy ul. Piotra Skargi.

OR-I.1431.1.43.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapytania czy Urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

OR-I.1431.1.44.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na utrzymanie i konserwacje fontann w 2020 roku.

OR-I.1431.1.45.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ocieplenia budynku przy ul. Odrodzenia 40 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.46.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów najmu mieszkania na czas nieokreślony w latach 2016-2020.

OR-I.1431.1.47.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapytania czy wskazane we wniosku działki położone w Chorzowie, stanowią własność Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.48.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Remontu Rynku przed gmachem Urzędu Miasta w Chorzowie.

OR-I.1431.1.49.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, pozowleń na rozbiórkę i innych dokumentów wydanych dla spółki Fabryka.

OR-I.1431.1.50.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkół, które mogą ubiegać się o subwencję z rezerwy oświatowej 0,4% z tytułu wyposażenia w pomoce dydaktyczne do klasopracowni z fizyki chemii, geografii i biologii.

OR-I.1431.1.51.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby załatwianych spraw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie.

OR-I.1431.1.52.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkół, które otrzymały dodatkową subwencję. Programu "Aktywna Tablica". Programu "Posiłek w Szkole".

OR-I.1431.1.53.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy tężni solankowej i wodnego palcu zabaw przy ul. Floriańskiej.

OR-I.1431.1.54.2021 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. liczba zatrudnionych pracowników w UM Chorzów oraz minimalna i maksymalna wysokość wynagrodzenia.

OR-I.1431.1.55.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji czy p. Andrzej Kotala piastuje stanowisko Prezydenta Miasta Chorzów w związku z kontrolą CBŚ.

OR-I.1431.1.56.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. emisji obligacji w 2020 roku

OR-I.1431.1.57.2021 - wniosek o udostępnenie informacji publicznej  dot. sprzedaży nieruchomości.

OR-I.1431.1.58.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargów w latach 2016-2019.

OR-I.1431.1.59.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby działalności gospodarczych zarejestrowanych od 2015 do 2020 roku.

OR-I.1431.1.61.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. czynności przeprowadzonych w stosunku do CEZ Chorzów S.A w związku z magazynowaniem i samozapłonami biomasy.

OR-I.1431.1.62.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pomiarów na stężenie glifosatu w wodzie lub/i w glebie.

OR-I.1431.1.63.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby linii autobusowych w Mieście, autobusów elektrycznych i liczby pasażerów w autobusie.

OR-I.1431.1.64.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania punktu informacyjnego w Urzędzie.

OR-I.1431.1.65.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy z wykonawcą nanoszenia napisów na video z Sesji Rady Miasta

OR-I.1431.1.66.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Budżetów obywatelskich.

OR-I.1431.1.67.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę w stosunku do wskazanych działek.

OR-I.1431.1.68.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej lub toczących się postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich w stosunku do wskazanych działek.

OR-I.1431.1.69.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych pozwoleń wodnoprawnych w stosunku do wskazanych działek.

OR-I.1431.1.70.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania dot. inwestycji celu publicznego w stosunku do wskazanych działek.

OR-I.1431.1.71.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. czy została podjęta uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych.

OR-I.1431.1.72.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 9/2 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.73.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. remontów w pustostanach.

OR-I.1431.1.74.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kaucji za wynajem lokali mieszkaniowych.

OR-I.1431.1.75.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów najmu lokali.

OR-I.1431.1.76.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

OR-I.1431.1.77.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemu oceny jakości usług przez mieszkańców, konsultacji społecznych.

OR-I.1431.1.78.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapasów żywności dla mieszkańców miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.79.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Szybu Kopalni "Prezydent". Ulic: Skargi, Kościuszki, Parkingów, ścieżek rowerowych. Budowa osiedla wzdłuż ul. Skargi do Kościuszki.

OR-I.1431.1.80.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy osiedli w Chorzowie przy ul. Kościuszki 65, ul. Nomiarki , ul. Średniej 9.

OR-I.1431.1.81.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. interwencji Straży Miejskiej na nieruchomości przy ul. Pokoju w Chorzowie.

OR-I.1431.1.82.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczba licencji na wykonywanie transportu drogowego wg. stanu na 2019 i 2020 rok.

OR-I.1431.1.83.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. modernizacji placu Powstańca Śląskiego.

OR-I.1431.1.84.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy apartamentowców w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

OR-I.1431.1.85.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej cofnięty przez Wnioskodawcę.

OR-I.1431.1.86.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokość stawki rekomepensanty za wozokilometr w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego.

OR-I.1421.1.87.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środki finansowe na remonty pustostanów.

OR-I.1431.1.88.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Młodzieżowej Rady Miasta.

OR-I.1431.1.89.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę wiat.

OR-I.1431.1.90.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. subwencji oświatowej dla szkół podstawowych, Program: Aktywna Tablica, Posiłek w domu i w szkole.

OR-I.1431.1.91.2021 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. remontu budynku dawnego szpitala przy ul. K. Miarki w Chorzowie.

OR-I.1431.1.92.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha pozostających w zasobach gminy.

OR-I.1431.1.93.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykupionych mieszkań. Poręczy na klatce schodowej.

OR-I.1431.1.94.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. choinki na Placu Piastowski.

OR-I.1431.1.95.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Regulaminu Organizacyjnego UM Chorzów. Regulaminu Pracy. Wykazu ulic.

OR-I.1431.1.96.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania w pomoce dydaktyczne dla Szkół Podstawowych.

OR-I.1431.1.97.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. "Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów w roku 2020".

OR-I.1431.1.98.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji z przetargu: Przewozy uczniów do placówek szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny 2020/2021.

OR-I.1431.1.99.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy osiedla przy ul. Astrów.

OR-I.1431.1.100.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych.

OR-I.1431.1.101.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru wydanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu.

OR-I.1431.1.102.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wycinki i nasadzeń drzew w 2015-2020.

OR-I.1431.1.103.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia w Urzędzie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

OR-I.1431.1.104.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji nr 4/2009 z dnia 4 marca 2009r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania mączki mięsno-kostnej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15..."

OR-I.1431.1.105.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów dostępu do sieci Internet, abonamentów telefonicznych komórkowych oraz telefonii stacjonarnej.

OR-I.1431.1.106.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. badań ewaluacyjnych realizowanych w okresie 2010-2021.

OR-I.1431.1.107.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta "Usługi społeczne dla seniorów 2020".

OR-I.1431.1.108.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na "Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych w rejonie Chorzów II o pow. 24 797 m2".

OR-I.1431.1.109.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta "Gmina jako organ założycielski SPZOZ".

OR-I.1431.1.110.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę i wycinke drzew: ul. Średnia 9, ul. Sportowa 21, ul. Nomiarki.

OR-I.1431.1.111.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowa domów jednorodzinnych w Chorzowie u zbiegu ulic: Lwowska, Katowicka.

OR-I.1431.1.112.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczba uczniów uczęszczających na lekcje etyki i religii w roku szkolnym 2020/2021.

OR-I.1431.1.113.2021- wniosek o udostępnienie informacji puiblicznej dot. inwestycji przebudowy sieci wysokiego napięcia przy ul. Szczecińskiej.

OR-I.1431.1.114.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

OR-I.1431.1.115.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby i kosztów wysyłki korespondencji papierowej w latach 2019- i 2020.

OR-I.1431.1.116.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta "Rodzaj wsparcia zielonej infrastruktury".

OR-I.1431.1.117.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały Rady Miasta Chorzowa z dnia 20 stycznia 2000r. nr XIX/24/00 w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów".

OR-I.1431.1.118.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

OR-I.1431.1.119.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej na wskazanych działkach.

OR-I.1431.1.120.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek, przez które przebiegają linie kolejowe.

OR-I.1431.1.121.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. licencji na wykonywanie transportu drogowego na dzień 31.03.2021r.

OR-I.1431.1.123.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwał w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

OR-I.1431.1.124.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu pokontrolnego z kontroli PFRON.

OR-I.1431.1.125.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu do Budżetu Obywatelskiego: Droga pieszo-rowerowa od Amelung do ul. Styczyńskiego. Droga pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Krakusa.

OR-I.1431.1.126.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. osoby reprezentującej Urząd Miasta w zakresie zasobów komunalnych w "Wspólnota Mieszkaniowa Zjednoczenia 1".

OR-I.1431.1.127.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Słowików w Chorzowie.

OR-I.1431.1.128.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

OR-I.1431.1.129.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. skweru przy ul. Racławickiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.130.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Budżetu miasta. Liczba łóżek szpitalnych. Liczba podmiotów gospodarczych.

OR-I.1431.1.131.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Chorzów na dzień 28.04.2021r.

OR-I.1431.1.132.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odbioru i bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

OR-I.1431.1.133.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imienia i nazwiska osoby, która w imieniu Wojewody Śląskiego sprawowała nadzór prawny nad aktami prawa miejscowego.

OR-I.1431.1.134.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sygnatury akt, pod którą Prokuratura Okręgowa prowadzi sprawę wobec Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.135.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. od jakiego roku pobierane są kaucje za wynajem mieszkań. Wysokość nieoddanych kaucji.

OR-I.1431.1.136.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt. "Zmowy przetargowe w perspektywie zamawiających - zasady działania podmiotów publicznych".

OR-I.1431.1.137.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonych przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Przedszkola 18 w Chorzowie planów rozwoju placówki.

OR-I.1431.1.138.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. adwokatów obsługujących Nieodpłatne Punkty Pomocy Prawnej.

OR-I.1431.1.139.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. likwidacji węglowych systemów grzewczych.

OR-I.1431.1.140.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczba wszystkich etatów w Urzędzie Miasta Chorzów na dzień 31.12.2020r.

OR-I.1431.1.141.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządzanie drogami i zarządzenie ruchem.

OR-I.1431.1.142.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podmiotu, który podpisał umowę na wykonywanie zadania publicznego w oparciu o ustawę NPP.

OR-I.1431.1.143.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykaz szkół, które mogły wnioskować o środki z tyt. dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

OR-I.1431.1.144.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podejmowanych działań w zakresie zmian klimatycznych.

OR-I.1431.1.145.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt."Zamówienia publiczne a zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym".

OR-I.1431.1.146.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

OR-I.1431.1.147.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  przyjęcia w Urzędzie standardów/wytycznych/katalogów lub innych dokumentów regulujących kwestie planowani i urządzania przestrzeni publicznej.

OR-I.1431.1.148.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków przeznaczonych dla Ruch Chorzów S.A.

OR-I.1431.1.149.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości niezabudowanej przy ul.Targowej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.150.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów z postępowania Prokuratury Okręgowej w Katowicach sygn akt 1.Ds 3.2020.

OR-I.1431.1.151.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mapy ul. Odrodzenia 42 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.152.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów na wynajem lokali w 2020 roku.

OR-I.1431.1.153.2021 - wniosek o udpostępnienie informacji publicznej dot. wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu "Rewitalizacji i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa".

OR-I.1431.1.154.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pandemi COVID-19.

OR-I.1431.1.155.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienie do wglądu dokumentacji budynków przy ul. Nomiarki i ul Średniej oraz wycinki drzew na tych nieruchomościach.

OR-I.1431.1.156.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul Katowickiej 111, nieruchomości przy ul. Krakusa, nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3.

OR-I.1431.1.157.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprzedaży działek na rzecz DOMBUD Development Sp. z o.o.

OR-I.1431.1.158.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Fryderyka Chopina 10 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.159.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycieczek i imprez zagranicznych organizowanych przez Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

OR-I.1431.1.160.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kursów i szkoleń pracowników Urzędu za rok 2019 i 2020.

OR-I.1431.1.161.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zadań związanych z ochroną istniejących i tworzeniem nowych terenów zielonych w mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.162.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby spraw, w których dochodzi do 'złamania przepisów' w oparciu o KPA.

OR-I.1431.1.163.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania ochrony zabytków ze środków publicznych.

OR-I.1431.1.164.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego, projekt: Przystosowanie części skarpy przy ul. Astrów i Gałeczki do zjazdów zimowych dla dzieci.

OR-I.1431.1.165.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dane personalne imię i nazwisko oraz stanowisko wszystkich osób zatrudnionych w gminie na dzień 25.06.2021r.

OR-I.1431.1.166.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków na ogłoszenia płatne w prasie w 2019 roku i 2020 roku.

OR-I.1431.1.167.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OR-I.1431.1.168.2021 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. toczących się postępowań mających wpływ na sytuację prawną wskazanych nieruchomości.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-12-30
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 19-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów