Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelDOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2022

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2022 ROKU:

OR-I.1431.1.1.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. logo promocyjnego "I Love Chorzów".

OR-I.1431.1.2.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placu Piastowskim 19 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.3.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podwyżek gazu i prądu.

OR-I.1431.1.4.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztu świetlnej iluminacji świątecznej.

OR-I.1431.1.5.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przejazdu kolejowego przy ul. Gościnnej.

OR-I.1431.1.6.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zmiany granic gminy Chorzów.

OR-I.1431.1.7.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargu RZP.271.688.2021 "Wykonanie wycen nieruchomości w 2022 roku dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami".

OR-I.1431.1.8.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumenty ofertowe złożone w postępowaniu RZP.271.374.2021 na zadanie "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i tzw. mieszanych na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.9.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt. "Przygotowanie gmin do funkcjonowania w gospodarce cyfrowej."

OR-I.1431.1.10.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Przeglądów okresowych dróg i obiektów inżynierskich.

OR-I.1431.1.11.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obecność w pracy Prezydenta Miasta.

OR-I.1431.1.12.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu architektoniczno-budowlanego obiektu Hali Wystawowej "Kapelusz" w Chorzowie.

OR-I.1431.1.13.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznnej dot. projektu architektoniczno-budowlanego obiektu Hali Wystawowej "Kapelusz" w Chorzowie.

OR-I.1431.1.14.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydarzeń realizowanych wspólnie z PZPN.

OR-I.1431.1.15.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków Przemysłowych i Technicznych na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.16.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały Rady Miasta Chorzów dot. PFRON.

OR-I.1431.1.17.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanej rozbudowy infrastruktury komunalnej.

OR-I.1431.1.18.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentu dot. analizy potrzeb i wymagań dla zamówienia publicznego pn." Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3 maja w Chorzowie..."

OR-I.1431.1.19.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji lub znajdującej się na obszarze zdegradowanym.

OR-I.1431.1.20.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostępu do drogi publicznej.

OR-I.1431.1.21.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości położonych na terenach górniczych.

OR-I.1431.1.22.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  Uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Chorzowa.

OR-I.1431.1.23.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do wskazanej nieruchomości.

OR-I.1431.1.24.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętej kolejowym terenem zamkniętym.

OR-I.1431.1.25.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

OR-I.1431.1.26.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. objęcia uproszczonym planem urządzania lasu, wskazanej działki.

OR-I.1431.1.27.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pełnomocnika informacji niejawnych oraz planu operacyjnego.

OR-I.1431.1.28.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. formularzy cenowych dot. postępowania o zamówienie publiczne: "Zakup i dostawa materiałów biurowo-papierniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Chorzów w 2022 roku".

OR-I.1431.1.29.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników przetargów z lat 2020-2021 dot. działek przy ul. Ptasiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.30.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Nieodpłatnej pomocy prawnej.

OR-I.1431.1.31.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu tzw. "roweru miejskiego".

OR-I.1431.1.32.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkoleń dla pracowników.

OR-I.1431.1.33.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.lokalu przy ul. Odrodzenia 36.

OR-I.1431.1.34.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kamienicy znajdującej się w Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta Chorzowa.

OR-I.1431.1.35.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Młodzieżowej Rady Miasta.

OR-I.1431.1.36.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta dot. dotacji gminnych dla fotowoltaiki i pomp ciepła.

OR-I.1431.1.37.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Targowej.

OR-I.1431.1.38.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mianowań i wyznaczenia osoby wg KSC w Urzędzie.

OR-I.1431.1.39.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości kwoty "podatku od ścieków".

OR-I.1431.1.40.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego: "Zmniejszenie powierzchni i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Społecznej w Chorzowie."

OR-I.1431.1.41.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ul. Opolskiej.

OR-I.1431.1.42.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. publicznego transportu zbiorowego, kompleksowych badań ruchu, polityki transportowej i rowerowej w gminie.

OR-I.1431.1.43.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji mieszkaniowej przy ul. Astrów w Chorzowie.

OR-I.1431.1.44.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby etatów w Urzędzie. Dochody i wydatki.

OR-I.1431.1.45.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. toczącego się postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach.

OR-I.1431.1.46.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

OR-I.1431.1.47.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. wysokości odsetek zapłaconych przez miasto z tyt. zaciągniętych kredytów/obligacji/pożyczek w latach 2015-2021.

OR-I.1431.1.48.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nagród dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów w latach 2019, 2020 i 2021.

OR-I.1431.1.49.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ryczałtu na korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.

OR-I.1431.1.50.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Planu Zagospodarowania Terenu dla działek zlokalizowanych przy ul. Platanowej.

OR-I.1431.1.51.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uzasadnienie Uchwały Rady Miasta Chorzów nr XXXIX/647/2021 z dn. 26.08.2021r.

OR-I.1431.1.52.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.53.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikających z Uchwały budżetowej.

OR-I.1431.1.54.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkół i przedszkoli wykonujących szczepienia przeciwko COVID-19.

OR-I.1431.1.55.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupu karmy dla zwierząt.

OR-I.1431.1.56.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o wywłaszczeniu w oparciu o art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

OR-I.1431.1.57.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Decyzji z dnia 7 czerwca 2021r. nr GE-II.6831.41.2020.

OR-I.1431.1.58.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych przeznaczonych na zapobieganie bezdomności zwierząt w 2020r.

OR-I.1431.1.59.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków z budżetu Miasta Chorzów przeznaczonych dla klubów sportowych.

OR-I.1431.1.60.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ścieżek rowerowych.

OR-I.1431.1.61.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do wskazanej nieruchomości.

OR-I.1431.1.62.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zwierząt, które trafiły do schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2021r.

OR-I.1431.1.63.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych.

OR-I.1431.1.64.2022- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji dot. odpadów innych niż komunalne i medyczne przetwarzanych w instalacjach do przetwarzania odpadów wydanych na podstawie ustawy o odpadach.

OR-I.1431.1.65.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. schronów przeciwlotniczych na terenie Miasta Chorzów oraz magazynów z rezerwami żywności, art. pierwszej potrzeby oraz sprzętem technicznym w przypadku wystąpienia zagrożenia.

OR-I.1431.1.66.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wodociągu na działkach 1034/26 i 413/38.

OR-I.1431.1.67.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac komisji programu ochrony zwierząt na rok 2022. Projekt programu ochrony zwierząt na rok 2022.

OR-I.1431.1.68.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usługi deratyzacji w budynku Urzędu.

OR-I.1431.1.69.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kamienicy przy ul. Krótkiej 3 w Chorzowie (Gminna lista zabytków).

OR-I.1431.1.70.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozbudowy i ocieplenia budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.71.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych podmiotów, którym udzielono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.72.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy sieci gazowej w rejonie skrzyżowania ulicy Parkowej, Lwowskiej, Kościuszki.

OR-I.1431.1.73.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy mieszkań po dawnej szkole przy ul Sportowej 21 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.74.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Cichej i ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

OR-I.1431.1.75.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew w okolicy ul. Odległej i Wolności w Chorzowie.

OR-I.1431.1.76.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przedsięwzięć polegających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

OR-I.1431.1.77.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. roszczeń byłych właścicieli w stosunku do wskazanych nieruchomości.

OR-I.1431.1.78.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji Prezydenta Miasta z dn. 13 stycznia 2017r. nr GN-III.6831.65.2016 o podziale działki ewidencyjnej nr 1723/4 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.79.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy budynków mieszkalnych przy ul. Tęczowej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.80.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczba etatów w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.

OR-I.1431.1.81.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ankieta w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy, polityki mieszkaniowej, polityki remontowej, polityki czynszowej, dostępności lokali...

OR-I.1431.1.82.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Słonecznej 20.

OR-I.1431.1.83.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 marca 2017r. nr GE-II.6831.7.2017 o podziale działki ewidencyjnej nr 1723/4.

OR-I.1431.1.84.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.85.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.

OR-I.1431.1.86.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych przeznaczonych na zapobieganie bezdomności zwierząt.

OR-I.1431.1.87.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienie dokumentów dot. postępowania nt. "Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do 3 Maja w Chorzowie..."

OR-I.1431.1.88.2022 - wniosek o udostępneinie informacji publicznej dot. usługi odbioru (transportu) i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Chorzów.

OR-I.1431.1.89.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. administracji architektoniczno-budowlanej.

OR-I.1431.1.90.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zieleni i chodników przy ul. Odrodzenia 40 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.91.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Zielony Zaułek w Chorzowie.

OR-I.1431.1.92.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego.

OR-I.1431.1.93.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2021r. i 2020 w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego.

OR-I.1431.1.94.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

OR-I.1431.1.95.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budynku jednorodzinnego przy ul. Ptasiej działka nr 1109/9.

OR-I.1431.1.96.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Inspektora Danych osobowych i osoby do kontaktu z CSIRT.

OR-I.1431.1.97.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. lokalu przy ul. Karolinki 1 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.98.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem m.in pod odnawialne źródła energii.

OR-I.1431.1.99.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Siemianowicka-Wschodnia.

OR-I.1431.1.100.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek 3293/173 i 3294/174.

OR-I.1431.1.101.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeznaczenia budynku Domu Polskiego Krzyża w Chorzowie przy Placu Piastowskim 19.

OR-I.1431.1.102.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy wiaty postojowej przy ul. Młyńskiej 6 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.103.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publiczne dot. zezwolenia na prowadzenie działalności na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

OR-I.1431.1.104.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zatrudnienia suicydologa w Mieście.

OR-I.1431.1.105.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostosowania bazy BDOT500 do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

OR-I.1431.1.106.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwalenia tzw. "uchwały krajobrazowej".

OR-I.1431.1.107.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji rozliczeniowej związanej w umową 1824.2020 z dnia 30.12.2020r.

OR-I.1431.1.108.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

OR-I.1431.1.109.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. występowania złoża kopalin na wskazanych we wniosku nieruchomościach.

OR-I.1431.1.110.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji lub obszarem zdegradowanym.

OR-I.1431.1.111.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do wskazanych we wniosku nieruchomości.

OR-I.1431.1.112.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostępu do drogi publicznej na wskazanych nieruchomościach.

OR-I.1431.1.113.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

OR-I.1431.1.114.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwalenia "uchwały krajobrazowej" na terenie wskazanych nieruchomości".

OR-I.1431.1.115.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętych uproszczonym planem urządzania lasu.

OR-I.1431.1.116.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, obowiązującej na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.117.2022 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. nieruchomości leżących w granicach kolejowego terenu zamkniętego.

OR-I.1431.1.118.2022 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. pochodzenia gleb na wskazanych nieruchomościach.

OR-I.1431.1.119.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kamienic wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

OR-I.1431.1.120.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości wynagrodzeń Wiceprezydentów, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.

OR-I.1431.1.121.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania sądowego o zapłatę z tyt. niedoinformowania zadań zleconych.

OR-I.1431.1.122.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu nowego miasta przy ul. Krakusa 3 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.123.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę osiedli i domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

OR-I.1431.1.124.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

OR-I.1431.1.125.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nagrania ze spotkania firmy deweloperskiej ATAL S.A.

OR-I.1431.1.126.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w Straży Miejskiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.127.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opracowania pn." Wykonanie opracowania planu ochrony parku kulturowego na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie".

OR-I.1431.1.128.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oświadczenia majątkowego Zastępcy Prezydenta Miasta Pani Marioli Roleder.

OR-I.1431.1.129.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu informacji prawnej stosowanego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.130.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji umowy na zadanie pn. "Prace pielęgnacyjne w pasach zieleni ulicznej Chorzowa w Rejonie B Chorzów II, Chorzów Stary Maciejkowice".

OR-I.1431.1.131.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Interwencji Staży Miejskiej w sprawie gołębia.

OR-I.1431.1.132.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszenia danych przestrzennych w temacie 1.5 "Adresy" do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

OR-I.1431.1.133.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  przejścia podziemnego przy ul. 1 - go Maja oraz kwot związanych z płatnym parkowaniem na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.134.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ekspertyzy dot. oceny stanu technicznego dachu pawilonu wystawowego C-G byłego Ośrodka Postępu Technicznego przy ul. Targowej 7 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.135.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznje dot. kosztów badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.136.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. portalu danych, pełnomocnika ds. otwartości danych.

OR-I.1431.1.137.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od nieruchomości przy ul. ks. Piotra Skargi w Chorzowie.

OR-I.1431.1.139.2022 - pismo błędnie zarejestrowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

OR-I.1431.1.140.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2019-2022.

OR-I.1431.1.141.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działki nr 4921/107, obręb 21 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Brylantowej.

OR-I.1431.1.142.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Raportów o Stanie Miasta.

OR-I.1431.1.143.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o wynikach przetargów (licytacji) na najem lub dzierżawę należący do Gminy/Miasta/Starostwa

OR-I.1431.1.144.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programów profilaktycznych antysuiscydalne dla dzieci i młodzieży, liczba uczniów z Ukrainy, schronów przeciwlotnicznych, inwestycji budowlanych podczas, których wymagana była obecność archeologa.

OR-I.1431.1.145.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów poniesionych w związku z organizacją Święta Miasta.

OR-I.1431.1.146.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budynku przy ul. Powstańców 1a w Chorzowie.

OR-I.1431.1.147.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych, zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej. Wysokości należnego w 2022r. podatku od nieruchomości.

OR-I.1431.1.148.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznej ewidencji dróg.

OR-I.1431.1.149.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zbycia nieruchomości z bonifikatą na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

OR-I.1431.1.150.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wdrażania układu wysokościowego w powiecie.

OR-I.1431.1.151.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. powierzenia zamówienia odbioru odpadów komunalnych podmiotowi, nad którym gmina sprawuje kontrole, w trybie z wolnej ręki prawa zamówień publicznych.

OR-I.1431.1.152.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania Rady Seniorów.

OR-I.1431.1.153.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zebranych odpadów styropianu. Wdrożonych działań w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

OR-I.1431.1.154.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  zamówienia publicznego numer RZP.271.177.2022 pn." Całoroczne utrzymanie czystości przystanków oraz mycie wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych i elementów małej architektury na terenie Chorzowa.

OR-I.1431.1.155.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej."

OR-I.1431.1.156.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dane kontaktowe opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.

OR-I.1431.1.157.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym zadania z tematyki upowszechniania i ochrony praw człowieka.

OR-I.1431.1.158.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych przeznaczonych na zakup preparatów chwastobójczych w okresie od 1 stycznia 2022r. do 1 lipca 2022r. wykorzystywanych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.159.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podziału środków algorytmowych PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

OR-I.1431.1.160.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. materiałów prasowych, dokumentów wraz z opisem inwestycji Grupy Atal w Chorzowie przy ul. Bykowskiej 1.

OR-I.1431.1.161.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek przy ul. ks. Piotra Skargi w Chorzowie.

OR-I.1431.1.162.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udział procentowy podatku od osób prawnych i od nieruchomości, które we wpływach był największy w budżecie JST w 2021.

OR-I.1431.1.163.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.

OR-I.1431.1.164.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  umów na obsługę prawną, obowiązujących od 01.01.2020 do teraz.

OR-I.1431.1.165.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planu szkoleń na II półrocze 2022r.

OR-I.1431.1.166.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spotkań autorskich organizowanych przez Urząd Miasta.

OR-I.1431.1.167.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji Prezydenta Miasta Chorzów nr 107 z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie pozwolenia pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Targowej w Chorzowie."

OR-I.1431.1.168.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji Fest Festivalu w Parku Śląskim.

OR-I.1431.1.169.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnej na przeprowadzenie imprezy masowej "Fest Festival 2022" oraz wniosku organizatora Fest Festivalu.

OR-I.1431.1.170.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. służbowych samochodów posiadanych przez Urząd Miasta.

OR-I.1431.1.171.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego w latach 2019-2021.

OR-I.1431.1.172.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zabytków na terenie Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.173.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów obsługi bankowej budżetu JST w 2021 roku.

OR-I.1431.1.174.2022 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. średniego wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz podwyżek wynagrodzenia dla pracowników.

OR-I.1431.1.175.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji Zabytków Miasta Chorzów dla zabytków wprowadzonych do Gminnej ewidencji Zabytków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów, w odniesieniu do zabytków znajdujących się na terenie Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.176.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Audytora wewnętrznego Urzędu.

OR-I.1431.1.177.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Programu "Zamieszkaj w Chorzowie".

OR-I.1431.1.178.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kar umownych w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego w okresie od 01.02.2022 do 30.07.2022r.

OR-I.1431.1.179.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji dot. wykazu obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków.

OR-I.1431.1.180.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. tworzenia instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła na budynkach publicznych.

OR-I.1431.1.181.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia Chorzowa przyjętego dn. 25 czerwca 1993r.

OR-I.1431.1.182.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  opracowania pn."Wykonanie opracowania planu ochrony parku kulturowego na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie".

OR-I.1431.1.183.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przyjęcia uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

OR-I.1431.1.184.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Informatyków pełniących funkcje publiczną zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

OR-I.1431.1.185.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanowiska pełnomocnika miasta ds. osób niepełnosprawnych.

OR-I.1431.1.187.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykorzystywania przez Urząd danych przestrzenny pozyskanych z pułapu lotniczego lub satelitarnego.

OR-I.1431.1.188.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne.

OR-I.1431.1.189.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Inspektora ochrony danych osobowych. Audyt KRI.

OR-I.1431.1.190.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizatora publicznego transportu zbiorowego.

OR-I.1431.1.191.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  gminnych programów dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.

OR-I.1431.1.192.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

OR-I.1431.1.193.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę przy ul. Miłej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.194.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  zgłoszenia o rozpoczęciu prac związanych z budową ogrodzenia przekraczającego 2,2 m przy ul. Miłej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.195.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonych wniosków o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Miłej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.196.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych przy ul. Miłej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.197.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych związanych ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania.

OR-I.1431.1.198.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  złożonych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

OR-I.1431.1.199.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  wniosków o wydanie decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zielenie w obszarze zieleni izolacyjnej.

OR-I.1431.1.200.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kontroli NIK w zakresie udostępniania osobom niepełnosprawnych mieszkań z zasobów Gminy.

OR-I.1431.1.201.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  metraż lokali mieszkalnych w programie "Zamieszkaj w Chorzowie".

OR-I.1431.1.202.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni w obszarze zieleni izolacyjnej przy ul. Miłej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.203.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. utrzymania sieci uzbrojenia terenu w Parku Śląskim.

OR-I.1431.1.204.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów utrzymania terenu Parku Śląskiego z podziałem na koszty oświetlenia, utrzymania dróg, utrzymania czystości.

OR-I.1431.1.205.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwota, jaka wpływa z tyt. podatku od nieruchomości z terenu Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.206.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych.

OR-I.1431.1.207.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych związanych ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania.

OR-I.1431.1.208.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę zieleni w obszarze zieleni izolacyjnej.

OR-I.1431.1.209.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

OR-I.1431.1.210.2022- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonych wniosków o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

OR-I.1431.1.211.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszenia rozpoczęcia prac związanych z budową ogrodzenia przy ul. Miłej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.212.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszenia o rozpoczęciu prac związanych z budową ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości.

OR-I.1431.1.213.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w określonych godzinach.

OR-I.1431.1.214.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby pracowników w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

OR-I.1431.1.215.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. urządzeń drukujących w Urzędzie.

OR-I.1431.1.216.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń, w których występują zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

OR-I.1431.1.217.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. płacy zasadniczej pracownika zatrudnionego w organie administracji architektoniczno-budowalnej na stanowisku inspektora.

OR-I.1431.1.218.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Kryzysu gospodarczego. Dystrybucja węgla. Liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Chorzowie.

OR-I.1431.1.219.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę.

OR-I.1431.1.220.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  wyników postępowania rekrutacyjnego w sprawie przyjęcia uczniów do szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023.

OR-I.1431.1.221.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w okresie 1.01.2010-29.10.2022.

OR-I.1431.1.222.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Liczba pracowników Urzędu. Liczba pracowników Ref. Komunikacji. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych.

OR-I.1431.1.223.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczba obywateli Ukrainy zameldowanych w Chorzowie.

OR-I.1431.1.224.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej  dane dzielnicy Chorzów II. Tereny zielone, przemysłowe. Liczba mieszkańców.

OR-I.1431.1.225.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. transportu kolejowego i autobusowego.

OR-I.1431.1.226.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta.

OR-I.1431.1.227.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu "Zamieszkaj w Chorzowie".

OR-I.1431.1.228.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mieszkańców biorących udział w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim w 2022 roku.

OR-I.1431.1.229.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przejmowania pojazdów przez powiaty na podstawie 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

OR-I.1431.1.230.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. Badanie ankietowe administracji publicznej w Polsce w zakresie dostępności cyfrowej.

OR-I.1431.1.231.2022 - wniosek o udostępnienie informachi publicznej dot. inwestycji przy ul. Sportowej 21 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.232.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Targowej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.233.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  podwyżek stawki czynszu lokali mieszkalnych.

OR-I.1431.1.234.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykorzystywania oprogramowania księgowego (finansowo-budżetowego) w Urzędzie Miasta.

OR-I.1431.1.235.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mienia nabytego z mocy prawa nieruchomości na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o KRS.

OR-I.1431.1.236.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. profilu Facebook o nazwie: "Prezydent Andrzej Kotala".

OR-I.1431.1.237.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby osób wg stanu cywilnego z podziałem na płeć.

OR-I.1431.1.238.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji związanej z remontem dachu i termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 82.

OR-I.1431.1.239.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji z Budżetu Obywatelskiego - budowa wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie.

OR-I.1431.1.240.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac na terenie hołdy przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.241.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Łagiewnickiej, Opolskiej, Rodzinnej.

OR-I.1431.1.242.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwot z tyt. podatku od nieruchomości z terenu Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.243.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonujących w latach 2012-2013 publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

OR-I.1431.1.244.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. klasy gleb na wskazanych we wniosku nieruchomościach.

OR-I.1431.1.245.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości położonych w granicach obszaru górniczego.

OR-I.1431.1.246.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętych formą ochrony przyrody, o której mowa w ustawie o ochronie przyrody.

OR-I.1431.1.247.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  powołania zespołu ds. utworzenia Parku Kulturowego na terenie Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.248.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Rady Gospodarczej. Przetargów na miejskie nieruchomości.

OR-I.1431.1.249.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usługi na rzecz mieszkańców w postaci teleopaski.

OR-I.1431.1.250.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Efektywność wykorzystywania energii przez JST.

OR-I.1431.1.251.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kąpielisk wodnych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.252.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stref gospodarczych/ekonomicznych na terenie gminy Chorzów.

OR-I.1431.1.253.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. powierzchni gruntów w zasobie gminy oddanych w użytkowanie wieczyste.

OR-I.1431.1.254.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. "przejawów korupcji i sposobów zapobiegania na podstawie wybranych samorządów terytorialnych woj. śląskiego".

OR-I.1431.1.255.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Młodzieżowej Rady Miasta.

OR-I.1431.1.256.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. powierzchni i kosztów utrzymania trawników, łąk kwietnych i nieużytków w latach 2019, 2020, 2021,2022.

OR-I.1431.1.257.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy zawieranej z podmiotami na prowadzenie i finansowanie ze środków PFRON warsztatów terapii zajęciowej działający na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.258.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez firmę.

OR-I.1431.1.259.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby osób posiadających zadłużenie z tyt. korzystania z lokali wchodzący w skład zasobu komunalnego.

OR-I.1431.1.260.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwot z tytułu podatku od nieruchomości z terenu Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.261.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznje dot.  liczby wszystkich nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych położonych podlegających podatkowi od nieruchomości.

OR-I.1431.1.262.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości podatków i innych wpływów od firmy Atal.

OR-I.1431.1.263.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. hodowlanej pszczoły miodnej na terenie Miasta.osoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2021-02-02
utworzony: 18-01-2022 / modyfikowany: 22-02-2023
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu