Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.165.2021

Zarządzenie Nr OR . 165 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Przedłużyć czas obowiązywania Zarządzenia nr OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chorzów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2021-07-01
utworzony: 23-06-2021 / modyfikowany: 05-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu