Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.205.2021

Zarządzenie Nr OR . 205 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XI/185/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej i uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XIX/375/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ptasiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1102/9 o powierzchni 570 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00002503/4.
 2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ptasiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1101/9 o powierzchni 384 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00002503/4.
 3. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ptasiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1076/9 o powierzchni 441 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00002503/4.
 4. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ptasiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1166/9 o powierzchni 472 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00002503/4.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.77.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 kwietnia 2021 roku i Zarządzenie Nr OR.78.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 kwietnia 2021 roku. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-08-04
utworzony: 05-08-2021 / modyfikowany: 05-08-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu