Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.248.2021

Zarządzenie Nr OR . 248 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości, położonej w Chorzowie przy placu Powstańców Śląskich

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXIV/589/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy placu Powstańców Śląskich

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy placu Powstańców Śląskich, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 27/12 o powierzchni 1317 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00044992/4.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Szczygieł, dnia: 2021-10-18
utworzony: 19-10-2021 / modyfikowany: 19-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu