Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.287.2021

Zarządzenie Nr OR . 287 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 grudnia 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.249.2021 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania w drodze spisu z natury

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 17 ust. 2 i § 30. ust.2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku

zarządzam:

§ 1.

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.249.2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania w drodze spisu z natury wprowadza się następujące zmiany:

  1. Tytuł Zarządzenia otrzymuje brzmienie o treści: „w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania”.
  2. W paragrafie 1 kropkę zastępuje się wyrazami: „oraz metodą weryfikacji”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2021-12-08
utworzony: 08-12-2021 / modyfikowany: 08-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu