Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.295.2021

 Zarządzenie Nr OR . 295 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie wszczęcia procedury wyboru członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV Kadencji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLIII/819/17 z dnia 30 listopada 2017 r.  Rady Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 6641), zmienionego Uchwałą Nr XLI/684/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r.poz.7017) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ogłosić nabór  kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV Kadencji.

 1. Ustalić termin zakończenia naboru na dzień 31.12.2021 r.
 2. Ustalić wzór Zgłoszenia kandydata na członków Chorzowskiej Rady Seniorów:
  1) dla Przedstawiciela Podmiotu działającego na rzecz osób starszych – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2) dla Przedstawiciela Osób Starszych – stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podać do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów oraz zamieszczenie w komunikatach urzędowych na oficjalnej stronie Miasta.

§ 3

Wykonaniem zarządzenia powierzyć Kancelarii Rady Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Jakubiec, dnia: 2021-12-13
utworzony: 14-12-2021 / modyfikowany: 15-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu