Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.298.2021

Zarządzenie Nr OR . 298 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 104 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie pracy Urzędu Miasta Chorzów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 5 do Regulaminu Pracy „Tabela norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów” pkt 1, 3 i 6 otrzymuje brzmienie:

1.

Pracownik archiwum

R – bluza polar

R – obuwie robocze

O – rękawice ochronne

       bawełniane

O – półmaska

EN 13688 Kat I

EN 20347

EN 420

 

P 1

1 szt.

1 para

1 szt.

 

1 szt.

24 m

12 m

1 m

 

1 raz lub do zużycia

 

 

 

 

dostępne

w magazynie

3.

Konserwator

I - kask

 

R – spodnie robocze

      krótkie

O – kurtka ocieplana

O – czapka zimowa

R – spodnie robocze –

      do pasa lub

      ogrodniczki/ ocieplane

      i nieocieplane

R – koszula

      flanelowa/polar

R – koszulka bawełniana

      z krótkim rękawem

R – obuwie robocze letnie

R – obuwie robocze

      zimowe

R – kalosze lub gumofilce

O – okulary ochronne

 

O/I – okulary ochronne

         korekcyjne

O – rękawice ochronne

 

O/I – nauszniki

O/I – stopery

 

O – kurtka przeciwdeszczowa

ręcznik frotte duży

ręcznik frotte mały

EN 397 Kat II

 

EN 13688 Kat I

 

EN 13688 Kat I

EN 13688 Kat I

EN 13688 Kat I

 

 

EN 13688 Kat I

 

EN 13688 Kat I

 

EN 20345

 

EN 20345

 

EN 20347

 

EN 166

 

 

 

EN 388

 

EN 352-2

EN 352-1

 

EN 13688 Kat I

1 szt.

 

1 szt.

 

1 szt.

1 szt.

2 szt.

 

 

2 szt.

 

3 szt.

 

1 para

 

1 para

 

1 para

 

1 szt.

 

1 szt.

 

1 para

 

1 szt.

1 para

 

1 szt

 

1 szt

2 szt

według daty ważności

12 m

 

36 m

36 m

12 m

 

 

12 m

 

6 m

 

12 m

 

24 m

 

36 m

 

24 m

 

24 m

 

1 m lub do zużycia

24 m

1 raz lub do zużycia

36 m

 

12 m

12 m

 

6.

Magazynier

R – bluza polar

R – obuwie robocze

O – rękawice ochronne

 

O – obuwie ochronne *

R – spodnie robocze – do

      pasa lub ogrodniczki/

      ocieplane

      i nieocieplane

R – koszula

      flanelowa/polar

R – koszulka bawełniana

      z krótkim rękawem

EN 13688 Kat I

EN 20347

EN 388

 

EN 20345

EN 13688 Kat I

 

EN 13688 Kat I

EN 13688 Kat I

1 szt.

1 para

1 para

 

1 para

1 szt.

 

2 szt.

2 szt.

24 m

12 m

1 m lub do zużycia

 

24 m *

24 m *

 

24 m *

12 m *

 

 

dostępne

w magazynie

 

* dotyczy pracowników Wydz. ZK

Pkt 11 skreśla się.

 

2. W załączniku nr 6 do Regulaminu Pracy „Zasady zwrotu poniesionych przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów kosztów z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3.

Kierowca

S – garnitur

S – spodnie ubraniowe

S – koszula

S – krawat

S – obuwie letnie

S – obuwie zimowe

S – kurtka ocieplana

S – sweter

1 szt.

1 szt.

5 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

24 m

12 m

12 m

12 m

12 m

24 m

24 m

12 m

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

 

 Po pkt.4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

 

5.

Goniec

S – obuwie letnie

S – obuwie  zimowe

S – kurtka

      przeciwdeszczowa

S – kurtka ocieplana

S – czapka zimowa

S - czapka z daszkiem

1 para

1 para

1 szt

 

1 szt.

1 szt.

1 szt.

 

12 m

12 m

24 m

 

24 m

24 m

12 m

na  wniosek pracownika

na  wniosek pracownika

na  wniosek pracownika

na  wniosek pracownika

na  wniosek pracownika

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Technicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-12-17
utworzony: 14-12-2021 / modyfikowany: 20-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu