Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.301.2021

Zarządzenie Nr OR . 301 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2021-12-27
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 29-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu