Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.304.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.107.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 07.06.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 304 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michała Wolskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXIX/655/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  położonej w Chorzowie przy ul. Michała Wolskiego,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Michała Wolskiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3688/153 o powierzchni 312 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013927/2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2021-12-28
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 08-06-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu