Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.202.2022

Zarządzenie Nr OR . 202 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 listopada 2022 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.  poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1.

W Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji, § 6 otrzymuje brzmienie:

 1. Inwentaryzację na podstawie spisu z natury składników majątkowych przeprowadza Komisja Inwentaryzacyjna.
 2. Komisję Inwentaryzacyjną powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta na wniosek Skarbnika Miasta. Prezydent Miasta może również na wniosek Skarbnika powołać Stałą Komisję Inwentaryzacyjną.
 3. Stała Komisja Inwentaryzacyjna posiada kompetencje Komisji Inwentaryzacyjnej.
 4. Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej posiada kompetencje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
 5. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej lub Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego.

§ 2.

Pozostałe postanowienia załączników nr 1 i nr 2 do Zarządzenia, o których mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2022-11-02
utworzony: 27-10-2022 / modyfikowany: 07-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu