Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelDOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2023

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2023 ROKU:

OR-I.1431.1.1.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu do obsługi księgowo-finansowej.

OR-I.1431.1.2.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zalegających śmierci na ul. 3 Maja.

OR-I.1431.1.3.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowni i magazynów energii.

OR-I.1431.1.4.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. samochodu służbowego służącego do realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

OR-I.1431.1.5.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Astrów w Chorzowie.

OR-I.1431.1.6.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych licencji na potrzeby udostępniania danych z Rejestru Cen Nieruchomości oraz wpływów budżetowych wynikających z opłat wskazanych w art. 40d ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

OR-I.1431.1.7.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. placów zabaw uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami na terenie Miasta.

OR-I.1431.1.8.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usług taksówkarskich.

OR-I.1431.1.9.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Chorzów dla organizatora meczów piłki nożnej Ruch Chorzów S.A rozgrywanych na Stadionie Miejskim przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.10.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Audytu KRI.

OR-I.1431.1.11.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawiadomień o wszczęciu postępowania z tytułu ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

OR-I.1431.1.12.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonanie. tzw. uchwały krajobrazowej.

OR-I.1431.1.13.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. formularz cenowy złożony w przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę materiałów biurowo-papierniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Chorzów".

OR-I.1431.1.14.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia tzw. uchwały krajobrazowej.

OR-I.1431.1.15.2023 - wniosek o udostępnienie informacji piblicznej  dot. ewidencji obiektów ochronnych.

OR-I.1431.1.16.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji obsługujących NPP i NPO w 2023 roku na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.17.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023.

OR-I.1431.1.18.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt."Finansowe strategie adaptacyjne gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021".

OR-I.1431.1.19.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wydarzeń, które Prezydent Miasta objął patronatem w 2021 i 2022 roku.

OR-I.1431.1.20.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nadzoru nad przewozami taksówkami.

OR-I.1431.1.21.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników programu "Zamieszkaj w Chorzowie".

OR-I.1431.1.22.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji przy ul. Targowej 4 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.23.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

OR-I.1431.1.24.2023- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów z ochotniczymi strażami pożarnymi.

OR-I.1431.1.25.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt."Podsumowanie preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy".

OR-I.1431.1.26.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych inwestycji w roku 2023.

OR-I.1431.1.27.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nadzoru Gminy nad przewozami taksówkarskimi.

OR-I.1431.1.28.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Stadionu Miejskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.29.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Stadionu Miejskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.30.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przedsięwzięć polegających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w formie farm fotowoltaicznych.

OR-I.1431.1.31.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Stadionu miejskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie. Stanu zadłużenia Miasta.

OR-I.1431.1.32.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych do "Rankingu elektromobilnych miast".

OR-I.1431.1.33.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wytworzonych odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców miasta Chorzów w 2022 roku.

OR-I.1431.1.34.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. budynku przy ul. Powstańców 1 i 1A w Chorzowie.

OR-I.1431.1.35.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.

OR-I.1431.1.36.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości wynagrodzenia zasadniczego, wysokości nagród, dodatków motywacyjnych, premii za rok 2022 pracowników Straży Miejskiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.37.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zwierząt bezdomnych z wyszczególnieniem na gatunki, które trafiły do schroniska w 2022 roku.

OR-I.1431.1.38.2023 - wniosek o udostępnienieninformacji publicznej dot. pomników znajdujących się w Mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.39.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pomnika ofiar radzieckich w Parku Hutniczym.

OR-I.1431.1.40.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu dokumentowania przebiegu i załatwiania spraw urzędowych.

OR-I.1431.1.41.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

OR-I.1431.1.42.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu "Ciepłe mieszkanie".

OR-I.1431.1.43.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozkładów jazdy przewoźników transportu zbiorowego.

OR-I.1431.1.44.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usług doradztwa podatkowego w roku 2022 i 2023.

OR-I.1431.1.45.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR-I.1431.1.46.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. osób zamieszkałych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

OR-I.1431.1.47.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby przypadków wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

OR-I.1431.1.48.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwot pobranych z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

OR-I.1431.1.49.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań wynikających z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania tzw. uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów.

OR-I.1431.1.50.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o wynikach przetargów (licytacji) na najem lub dzierżawę, należących do Miasta nieruchomości.

OR-I.1431.1.51.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania przetargowego na budynek miejski w Chorzowie przy ul. Targowej 5.

OR-I.1431.1.52.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków złożonych do uchwały nr XLVI/765/2022/Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. Targowej 5 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.53.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanej zmiany nawierzchni z cegły klinkierowej na nawierzchnię bitumiczną na Alei Planetarium w Parku Śląskim.

OR-I.1431.1.54.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gminnej ewidencji zabytków.

OR-I.1431.1.55.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeglądów placów zabaw.

OR-I.1431.1.56.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji Prezydenta Miasta Chorzów nr 374 z dnia 24.09.2020r.

OR-I.1431.1.57.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych nt. stanu dróg w mieście.

OR-I.1431.1.58.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych parkingów w dyspozycji Straży Miejskiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.59.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wszczętych postępowań oraz wydanych w związku z niedopełnieniem przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

OR-I.1431.1.60.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczba petycji otrzymanych w latach 2019 do 2022.

OR-I.1431.1.61.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta nt. ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocniczej gminy.

OR-I.1431.1.62.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby przypadków odmowy wypłaty przez Gminę Chorzów świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

OR-I.1431.1.63.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ranking elektromobilnych miast.

OR-I.1431.1.64.2022 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kar umownych w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego.

OR-I.1431.1.65.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. koszty z tytułu obsługi prawnej Urzędu Miasta Chorzów w latach 2017-2022.

OR-I.1431.1.66.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zrealizowanych inwestycji.

OR-I.1431.1.67.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy Targowej, ul. 75-go Pułku Piechoty, ul. Raciborskiej i ul. Strzelców Bytomskich.

OR-I.1431.1.68.2023 - wniosek o udostępneinie informacji publicznej dot. garaży przy ul. Karola Miarki 40, 40 a do e w Chorzowie.

OR-I.1431.1.69.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  zakupu produktów do tężni w roku 2023.

OR-I.1431.1.70.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazywania informacji o jakości powietrza do dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

OR-I.1431.1.71.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków do dofinansowanie inwestycji związanych z budową stadionu oraz modernizacją obiektów ul. Cichej 6 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.72.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały o przygotowaniu projektu tzw. uchwały krajobrazowej.

OR-I.1431.1.73.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji: Wykonanie budowy wodnego placu zabaw na skwerze przy ul. Floriańskiej. Rewitalizacja chorzowskiego Rynku. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Chorzowie łączącego kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Pnioki.

OR-I.1431.1.74.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznje dot. konsultacji społecznych w latach 2023-2022. Budżet Obywatelski. Elektroniczna platforma komunikacji z mieszkańcami.

OR-I.1431.1.75.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ogródków działkowych w ramach umowy dzierżawy.

OR-I.1431.1.76.2023- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obrad Rady Gminy z wykorzystywaniem środków do porozumiewania się na odległość.

OR-I.1431.1.77.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020: "Ptasie Familoki".

OR-I.1431.1.78.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ankieta nt. Zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania.

OR-I.1431.1.79.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ankieta nt. realizacji zadań własnych z zakresu sektora oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

OR-I.1431.1.80.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. Zamówienia publicznego nt. "Usługa przekształcenia 40 szt. rowerów dziecięcych III generacji w rowery IV generacji oraz usługa operatorska na kontynuację KAJTEROZ Chorzowski Rower Miejski".

OR-I.1431.1.81.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznje dot. nieruchomości przy ul. Sportowej 21 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.82.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty przeznaczonej na realizację zadań z budżetu obywatelskiego w latach 2019,2020,2021.

OR-I.1431.1.83.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bytowania kotów wolno żyjących.

OR-I.1431.1.84.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych i magazynów energii.

OR-I.1431.1.85.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  środków z budżetu miasta przekazanych organizacjom pozarządowy, w roku: 2019, 2020, 2021, 2022.

OR-I.1431.1.86.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. otrzymanych przez Miasto Chorzów dotacji.

OR-I.1431.1.87.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. składniki budżetu gminy w latach 2019, 2020 i 2021.

OR-I.1431.1.88.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. remontów budynków mieszkalnych w ramach programu rewitalizacji.

OR-I.1431.1.89.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych w 2022r. na bieżące utrzymanie dróg.

OR-I.1431.1.90.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie dociepleń ściany budynku dziedzińca nieruchomości przy ul. Wolności 40A.

OR-I.14361.1.91.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wartości netto wiaty przystankowej Eko- wiata Zielony Przystanek przy tężni.

OR-I.1431.1.92.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kar umownych w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku i 2022 roku.

OR-I.1431.1.93.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkół policealnych prowadzonych przez JST.

OR-I.1431.1.94.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew w latach 2015-2022.

OR-I.1431.1.95.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ścieżek rowerowych.

OR-I.1431.1.96.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mandatów, pouczeń, wniosków o ukaranie odnotowane w latach od 2019 do 2023 w zakresie naruszenia zakazów wynikających z uchwały sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. V/361/2017(z podziałem na art. 334 ustawy prawo ochrony środowiska oraz art. 191 ustawy o odpadach).

OR-I.1431.1.97.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. otrzymanych środków unijnych i ich wykorzystania w latach 2014-2020.

OR-I.1431.1.98.2023 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. otrzymanych środków unijnych w projektach drogowych.

OR-I.1431.1.99.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu pokontrolnego z planowanej na pierwszy kwartał 2023 kontroli usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w Chorzowie.

OR-I.1431.1.100.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. komórek Urzędu Miasta Chorzów, które zajmują się jednocześnie zadaniami gminy, jak i powiatu.

OR-I.1431.1.101.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Budżetu Miasta.

OR-I.1431.1.102.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę w I kwartale 2023 roku.

OR-I.1431.1.103.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokość długu Miasta.

OR-I.1431.1.104.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.105.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  pracowników Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.106.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  interwencji Straży Miejskiej w latach 2022 i 2023 w sprawie parkowania na chodniku przy ul. T. Kalidego w Chorzowie.

OR-I.1431.1.107.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. Inwestycji: Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 29. Boisko przy ul. Młodzieżowej. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

OR-I.1431.1.108.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nadzoru nad oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Chorzowie.

OR-I.1431.1.109.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  Wodnego Placu Zabaw przy ul. Floriańskiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.110.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych w budynku przy ul. Kordeckiego 4 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.111.2023 - wniosek o udostępnienie iformacji publicznej dot. zburzenia budynku przy ul. Św. Barbary 1 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.112.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postanowień i decyzji wydanych dla firmy JK Technology Sp. z o.o.

OR-I.1431.1.113.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  dokumentacji z akt postępowania powadzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków po znakiem sprawy MKZ.41.25.1.2021.

OR-I.1431.1.114.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  przewidzianych inwestycji położonych w promieniu 1 km od terenu nieruchomości położonej przy ul. Jałowcowej w Katowicach.

OR-I.1431.1.115.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby etatów Urzędzie Miasta Chorzów na dzień 31.12.2022r.

OR-I.1431.1.116.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. petycji, skarg i wniosków.

OR-I.1431.1.117.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawieranych umów Urzędu Miasta Chorzów z wymienionymi we wniosku firmami.

OR-I.1431.1.118.2023 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji związanej z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Janasa.osoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2023-01-27
utworzony: 26-01-2023 / modyfikowany: 24-07-2023
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu