Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2024

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.58.2024

Zarządzenie Nr OR . 58 . 2024
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2024 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1.

W Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji wprowadza się następujące zmiany:

W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Inwentaryzacja gruntów Miasta oraz inwentaryzacja majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje Miasto Chorzów, przeprowadzana jest przez powołany przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespół weryfikacyjny składający się z kompetentnych pracowników Wydziału Księgowości, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, Wydziału Geodezji oraz z Wydziału Informatyki. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej spośród osób powołanych do zespołu weryfikacyjnego wyznacza Przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2024-02-22
utworzony: 22-02-2024 / modyfikowany: 22-02-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu