Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2024

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.96.2024

Zarządzenie Nr OR . 96 . 2024
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

o zmianie zarządzenia nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 r. w spawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów. 

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 uchwały nr XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów – Prezydent Miasta zarządza:

§ 1.

W Regulaminie prowadzenia licytacji stawki czynszowej, przetargu ofertowego na wynajem lokali użytkowych, postępowania w przypadku wynajmu lokalu poza przetargiem, postępowania w przypadku wynajmu lokalu na preferencyjnych warunkach na rzecz organizacji pozarządowych oraz przeprowadzania przetargu ofert na szczególnych warunkach, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów, wprowadza się następujące zmiany:

- w części I. Ogólne warunki, uchyla się ust. 4.

§ 2.

Zarządzenie jest realizowane przez Wydział Zasobów Komunalnych pod nadzorem właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2024-04-23
utworzony: 24-04-2024 / modyfikowany: 24-04-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu