Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta

Szymon Michałek

pokój 208
Tel. 32 416 5208 lub 32 416 5000 wew. 425
Fax. 32 4165600

e-mail : prezydent@chorzow.eu

Oświadczenie majątkowePrezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w wyznaczony czwartek miesiąca  w godzinach od 15.00 do 17.00
po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie

Kompetencje Prezydenta Miasta określa ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i inne właściwe przepisy ustawowe, a także statut miasta Chorzów.

W szczególności Prezydent Miasta:

  1. reprezentuje Miasto na zewnątrz,
  2. działa jako organ wykonawczy Miasta, w tym m.in. zarządza gospodarką miejską, działa jako organ administracji publicznej oraz kieruje bieżącą pracą Urzędu Miasta Chorzów,

W celu wykonania swoich zadań Prezydent Miasta wydaje decyzje w sprawach indywidualnych oraz zarządzenia jako akty prawne powszechnie obowiązujące na terenie Miasta.

Jako organ wykonawczy Miasta Prezydent między innymi:
a) podejmuje decyzje o przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta oraz o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Rady,
b) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta,
c) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
d) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie wykonywania budżetu.

Jako organ samorządowej administracji publicznej Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Jako kierownik Urzędu Miasta Prezydent:
a) wydaje zarządzenia w sprawach organizacji Urzędu Miasta,
b) powołuje zespoły robocze w celu opracowania oraz komisje w celu zaopiniowania określonej sprawy,
c) wydaje inne akty związane z działalnością Urzędu.

Prezydent Miasta kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta.

Prezydent Miasta nadzoruje również bezpośrednio:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2009-12-10
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 17-06-2024
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu