Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2002

OR/1/2002 z dn. 20.11.2002 r. w sprawie podstawowych zasad organizacji Urzędu Miasta Chorzów.

OR/2/2002 z dn. 20.11.2002 r. w sprawie powołania Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR/3/2002 z dn. 21.11.2002 r. w sprawie wykonywania zadań przez Wydział Działalności Gospodarczej oraz Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów.

OR/4/2002 z dn. 21.11.2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności wynikających z czynności prawnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Chorzów, w sprawach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

OR/5/2002 z dn. 21.11.2002 r. w sprawie powołania Komsji d/s umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności wynikających z gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta Chorzów, w sprawach prowadzonych przez Wydział Spraw Lokalowych.

OR/6/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali uzytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/7/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie procedury postępowania przy zgłaszaniu i zasiedlaniu pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR/8/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XLVI/618/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/9/2002 z dn. 3.12.2002 r. w sprawie rozwiązania umów wieczystego użytkowania ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruntach położonych na terenie miasta Chorzów.

OR/10/2002 z dn. 9.12.2002 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR/11/2002 z dn. 9.12.2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

OR/12/2002 z dn. 9.12.2002 r. w sprawie ustalenia powierzchni gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z garażu.

OR/13/2002 z dn. 6.12. 2002 r. w sprawie funkcjonowania sekretariatów.

OR/14/2002 z dn. 11.12.2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2003 roku.

OR/15/2002 z dn. 9.12.2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

OR/16/2002 z dn. 9.12.2002 r. w sprawie utworzenia jednego obwodu głosowania w wyborach do Rady Osiedla Maciejkowice.

OR/17/2002 z dn. 18.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR/18/2002 z dn. 18.12.2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR/19/2002 z dn. 17.12.2002 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr II w dniu 5 grudnia 2002 roku.

OR/20/2002 z dn. 19.12.2002 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 12/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/21/2002 z dn. 19.12.2002 r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy A. Krajowej 70 stanowiącej własność Miasta Chorzów, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 4355/202 o powierzchni 775 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 7615, służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu.

OR/22/2002 z dn. 19.12.2002 r. w sprawie weryfikacji oświadczeń przedsiębiorców wymaganych do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości.

OR/23/2002 z dn. 19.12.2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań Urzędu Miasta w czasie nieobecności Prezydenta Miasta lub Zastępcy Prezydenta.

OR/24/2002 z dn. 19.12.2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.osoba odpowiedzialna za treść: GREG, dnia: 2003-06-16
utworzony: 16-06-2003 / modyfikowany: 21-11-2012
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów