Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTASESJEIV kadencja (2002-2006)

Treść strony

wersja do druku
powrót | SESJA XII

PROTOKÓŁ NR XII/03

sesji Rady Miasta Chorzów,

odbytej w dniu 30 września 2003 r. o godz. 9.00

w sali posiedzeń Rady Miasta – Rynek Nr 1.

* * *

A. OBECNI :

Obecnych było 23 radnych – lista obecności stanowi załącznik Nr 1.

Nieobecni :

Wioletta Janikowska-Kulej, Grażyna Widera.

Ponadto obecni byli :

Prezydent Miasta Chorzowa – mgr inż. Marek Kopel

Zastępcy Prezydenta Miasta – mgr inż. Jan Michalik

mgr inż. Marian Salwiczek

Sekretarz Miasta - inż. Arnold Dendra

Skarbnik Miasta - mgr Andrzej Kwiatkowski

B. PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią M. M.
 6. Zmiany budżetu miasta Chorzowa na 2003 rok.
 7. Zmiany budżetu miasta Chorzowa na 2003 rok.
 8. Zmiany w budżecie miasta Chorzowa na 2003 rok.
 9. Zmiany w budżecie miasta Chorzowa na 2003 rok.
 10. Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
 11. Zmiany w składach osobowych komisji Rady Miasta.
 12. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
 13. Składanie interpelacji przez radnych.
 14. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.


utworzony: 26-11-2003 / modyfikowany: 08-12-2003
wprowadził(a): Tomasz Piechniczek
rejestr zmian

Stopka serwisu