Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2002 - A

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0153/1/2002 z dn. 8.01.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0153/24/01 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 19.12.2001 r. w sprawie podziału kompetencji w Urzędzie Miasta Chorzów przy udzielaniu zamówień publicznych.

OR.I-0153/2/2002 z dn. 16.01.2002 r. w sprawie rejestracji umów pożyczek i dotacji.

OR.I-0153/3/2002 z dn. 17.01.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0153/19/01 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 5.11.2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie ustawy z dnia 30.06.2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

OR.I-0153/4/2002 z dn. 2.01.2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.I-0153/5/2002 z dn. 22.01.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/5/00 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1.03.2000 r. w sprawie wprowadzenia w życiu regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0153/6/2002 z dn. 28.01.2002 r. w sprawie kosztów dokumentacji i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

OR.I-0153/7/2002 z dn. 25.02.2002 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

OR.I-0153/8/2002 z dn. 28.02.2002 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego oraz czterech oddziałów Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.

OR.I-0153/9/2002 z dn. 8.03.2002 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienie oraz najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.I-0153/10/2002 z dn. 4.03.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0153/11/2002 z dn. 10.04.2002 r. w sprawie używania przez pracownika samochodu osobowego w celach służbowych do jazd lokalnych.

OR.I-0153/12/2002 z dn. 10.04.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0153/7/02 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 25.02.2002 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

OR.I-0153/13/2002 z dn. 15.04.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0153/7/02 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 25.02.2002 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

OR.I-0153/14/2002 z dn. 2.05.2002 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

OR.I-0153/15/2002 z dn. 23.04.2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką.

OR.I-0153/16/2002 z dn. 18.06.2002 r. w sprawie zasad udzialania pomocy finansowej pracownikom Urzędu Miasta podnoszącym kwalifikacje w formie studiów lub studiów podyplomowych.

OR.I-0153/17/2002 z dn. 19.06.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.I-0153/18/2002 z dn. 1.07.2002 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0153/19/2002 z dn. 1.07.2002 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej dla Urzędu Miasta w mieście Chorzów.

OR.I-0153/20/2002 z dn. 8.08.2002 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienie oraz najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.I-0153/21/2002 z dn. 13.09.2002 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw zabezpieczenia i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

OR.I-0153/22/2002 z dn. 22.10.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów sporządzania kopii map, rejestrów, wykazów, informacji baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kalkulacji tych kosztów.

OR.I-0153/23/2002 z dn. 15.10.2002 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2002/2003.

OR.I-0153/24/2002 z dn. 31.10.2002 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/11/97 w sprawie instrukcji określającej obowiązki w zakresie wystawiania, wypełniania i rozlizania dokumentów drogowych.utworzony: 01-12-2003 / modyfikowany: 01-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów