Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2001

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0153/1/2001 z dn. 18.01.2001 r. w sprawie stosowania przez pracodawcę zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych szkół, placówek działających na terenie Chorzowa.

OR.I-0153/2/2001 z dn. 31.01.2001 r. w sprawie określenia danych i informacji stanowiących tajemnicę służbową oraz stref bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0153/3/2001 z dn. 13.02.2001 r. w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów szkół, w których funkcjonują baseny ogólnodostępne.

OR.I-0153/4/2001 z dn. 20.02.2001 r. w sprawie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego, a także posiadanych przez Miasto akcji oraz rejestracji operacji gospodarczych związanych z tym mieniem.

OR.I-0153/5/2001 z dn. 22.02.2001 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0153/6/2001 z dn. 7.03.2001 r. w sprawie organizacji festynów na terenie miasta Chorzowa w 2001 r., których organizatorem jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

OR.I-0153/7/2001 z dn. 29.03.2001 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0153/8/2001 z dn. 18.04.2001 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/5/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1.03.2000 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0153/9/2001 z dn. 18.04.2001 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/32/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 7.12.2000 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2001 roku.

OR.I-0153/10/2001 z dn. 11.09.2001 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej i działań prorodzinnych.

OR.I-0153/11/2001 z dn. 18.07.2001 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s zabezpieczenia i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

OR.I-0153/12/2001 z dn. 25.07.2001 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

OR.I-0153/13/2001 z dn. 16.08.2001 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/12/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 8.07.1998 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury.

OR.I-0153/14/2001 z dn. 31.08.2001 r. w sprawie funkcjonowania sekretariatów.

OR.I-0153/15/2001 z dn. 11.09.2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych biletów komunikacji miejskiej.

OR.I-0153/16/2001 z dn. 12.09.2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

OR.I-0153/17/2001 z dn. 12.09.2001 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z telefonów stacjonarnych w celach prywatnych i po godzinach pracy.

OR.I-0153/18/2001 z dn. 1.10.2001 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2001/2002.

OR.I-0153/19/2001 z dn. 5.11.2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie ustawy z dn. 30.06.2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

OR.I-0153/20/2001 z dn. 28.11.2001 r. w sprawie zasad dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera.

OR.I-0153/21/2001 z dn. 12.12.2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2002 roku.

OR.I-0153/22/2001 z dn. 18.12.2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

OR.I-0153/23/2001 z dn. 18.12.2001 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.I-0153/24/2001 z dn. 19.12.2001 r. w sprawie podziału kompetencji w Urzędzie Miasta Chorzów przy udzielaniu zamówień publicznych.utworzony: 01-12-2003 / modyfikowany: 02-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów