Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2000

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0137a/1/2000 z dn. 10.01.2000 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzedzie Miasta Chorzów, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową.

OR.I-0137a/2/2000 z dn. 26.01.2000 r. w sprawie zwierzchnictwa nad miejską administracją zespoloną w Chorzowie.

OR.I-0137a/3/2000 z dn. 18.02.2000 r. w sprawie zasad postępowania w przhypadku uzyskania informacji o podłożeniu ladunku wybuchowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na terenie Chorzowa.

OR.I-0137a/4/2000 z dn. 24.02.2000 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy udostępnianiu gruntów Skarbu Państwa w celu wykonania niezbędnych prac związanych z tworzeniem urządzeń infrastruktury technicznej.

OR.I-0137a/5/2000 z dn. 1.03.2000 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/6/2000 z dn. 9.03.2000 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22.01.1996 r. dotyczącego zasad wynajmu domków wczasowych typu "BRDA" w Wiśle.

OR.I-0137a/7/2000 z dn. 27.03.2000 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22.01.1996 r. dotyczącego zasad wynajmu domków wczasowych typu "BRDA" w Wiśle.

OR.I-0137a/8/2000 z dn. 5.04.2000 r. w sprawie w sprawie organizacji festynów na terenie miasta Chorzowa, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

OR.I-0137a/9/2000 z dn. 6.04.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/10/2000 z dn. 19.04.2000 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych.

OR.I-0137a/11/2000 z dn. 15.05.2000 r. w sprawie likwidacji Referatu Konserwacji Zabytków.

OR.I-0137a/12/2000 z dn. 15.05.2000 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw zabezpieczenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP, które zarządzono na dzień 25.06.2000 r.

OR.I-0137a/13/2000 z dn. 22.05.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/99 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

OR.I-0137a/14/2000 z dn. 8.06.2000 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych w celach prywatnych i po godzinach pracy.

OR.I-0137a/15/2000 z dn. 8.06.2000 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych w celach prywatnych i po godzinach pracy.

OR.I-0137a/16/2000 z dn. 12.06.2000 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie na dziedzińcu Urzędu Miasta i przed Urzędem Miasta.

OR.I-0137a/17/2000 z dn. 12.06.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/2/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 8.07.1998 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.

OR.I-0137a/18/2000 z dn. 12.06.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/17/98 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie okreslenia okresów używalności sortów mundurowych (...) Straży Miejskiej.

OR.I-0137a/19/2000 z dn. 20.06.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/34/99 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 2.12.1999 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2000 roku.

OR.I-0137a/20/2000 z dn. 4.08.2000 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s zabezpieczenia i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządząnych na dzień 8.10.2000 r.

OR.I-0137a/21/2000 z dn. 7.08.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/14/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 8.06.2000 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z telefonów komórkowych w celach prywatnych i po godzinach pracy.

OR.I-0137a/22/2000 z dn. 23.08.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/16/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12.06.2000 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR.I-0137a/23/2000 z dn. 5.09.2000 r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta.

OR.I-0137a/24/2000 z dn. 8.09.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/29/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.09.1996 r. w sprawie określenia zasad przyznawania zwiekszonego dodatku miejskiego dla dyrektorów szkół podstawowych, w których funkcjonują baseny ogólnodostępne.

OR.I-0137a/25/2000 z dn. 15.09.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/4/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.03.1998 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów. 

OR.I-0137a/26/2000 z dn. 10.10.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/16/00 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12.06.2000 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR.I-0137a/27/2000 z dn. 16.10.2000 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/28/2000 z dn. 17.10.2000 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Pracownikom Straży Miejskiej Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/29/2000 z dn. 20.10.2000 r. w sprawie regulaminu refundacji kosztów zakupu okularów ochronnych dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów

OR.I-0137a/30/2000 z dn. 27.10.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/27/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.10.2000 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/31/2000 z dn. 1.10.2000 r. w sprawie zapewniania bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2000/2001.

OR.I-0137a/32/2000 z dn. 7.12.2000 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2001 roku.

OR.I-0137a/33/2000 z dn. 22.12.2000 r. w spawie wprowadzenia w życie rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/34/2000 z dn. 19.12.2000 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/16/00 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12.06.2000 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.utworzony: 02-12-2003 / modyfikowany: 03-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów