Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 1999

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0137a/1/1999 z dn. 15.01.1999 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

OR.I-0137a/2/1999 z dn. 18.01.1999 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 20.01.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/22/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22.12.1997 r. w sprawie powołania Referatu Egzekucji Podatkowej.

OR.I-0137a/3/1999 z dn. 22.01.1999 r. w sprawie wykonywania zadań przekazanych do realizacji ustawą z dn. 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

OR.I-0137a/4/1999 z dn. 5.02.1999 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

OR.I-0137a/5/1999 z dn. 19.02.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/6/1999 z dn. 25.02.1999 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych.

OR.I-0137a/7/1999 z dn. 26.02.1999 r. w sprawie powołania i określenia zakresu działania Referatu Gospodarki Gruami Skarbu Państwa.

OR.I-0137a/8/1999 z dn. 26.02.1999 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej.

OR.I-0137a/9/1999 z dn. 3.03.1999 r. w sprawie organizacji festynów na terenie miasta Chorzowa, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

OR.I-0137a/10/1999 z dn. 17.03.1999 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Chorzów Stary oraz przekazania tych środków do Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/11/1999 z dn. 12.04.1999 r. w sprawie procedury zatwierdzania projektów organizacji ruchu oraz wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

OR.I-0137a/12/1999 z dn. 13.04.1999 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego.

OR.I-0137a/13/1999 z dn. 21.04.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/7/99 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 26.02.1999 r. w sprawie powołania i określenia zakresu działania Referatu Gospodarki Gruntami Skarbu Państwa.

OR.I-0137a/14/1999 z dn. 26.04.1999 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia.

OR.I-0137a/15/1999 z dn. 27.04.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/29/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.09.1996 r. w sprawie określenia zasad przyznawania zwiększonego dodatku miejskiego dla dyrektorów szkół podstawowych, w których funkcjonują baseny.

OR.I-0137a/16/1999 z dn. 13.05.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/20/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 9.11.1998 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności Zastępców Prezydenta Miasta Chorzowa.

OR.I-0137a/17/1999 z dn. 24.05.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu oraz zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynku stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.I-0137a/18/1999 z dn. 25.05.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/19/1999 z dn. 31.05.1999 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych na obszarze Chorzowa.

OR.I-0137a/20/1999 z dn. 31.05.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na obszarze Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/21/1999 z dn. 31.05.1999 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem obiektów wolnostojących, stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.I-0137a/22/1999 z dn. 31.05.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na obszarze Gminy Chorzów.

OR.I-0137a/23/1999 z dn. 31.05.1999 r. w sprawie ustalenia powierzchni gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z garażu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

OR.I-0137a/24/1999 z dn. 31.05.1999 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych na terenie Chorzowa.

OR.I-0137a/25/1999 z dn. 14.06.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/18/99 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 25.05.1999 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/26/1999 z dn. 2.08.1999 r. w sprawie wliczenia kosztów dokumentacji i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w cenę sprzedaży tej nieruchomości.

OR.I-0137a/27/1999 z dn. 2.08.1999 r. w sprawie umieszczenia reklam na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Chorzowa.

OR.I-0137a/28/1999 z dn. 13.08.1999 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów i rowerów na teren budynku Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/29/1999 z dn. 18.08.1999 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 20.01.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/22/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22.12.1997 r. w sprawie powołania Referatu Egzekucji Podatkowej.

OR.I-0137a/30/1999 z dn. 14.09.1999 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu za uzyskanie dodatkowych dochodów.

OR.I-0137a/31/1999 z dn. 1.10.1999 r. w sprawie ustalenia wytycznych przy naliczaniu stawek za dzierżawę grutnu pod garażem, wybudowanych ze środków własnych najemców.

OR.I-0137a/32/1999 z dn. 1.10.1999 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych.

OR.I-0137a/33/1999 z dn. 1.10.1999 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 1999/2000.

OR.I-0137a/34/1999 z dn. 2.12.1999 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2002 roku.

  utworzony: 03-12-2003 / modyfikowany: 04-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów