Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 1998

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0137a/1/1998 z dn. 20.01.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/22/97 z dn. 22.12.1997 r. w sprawie powołania Referatu Egzekucji Podatkowej.

OR.I-0137a/2/1998 z dn. 10.02.1998 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/3/1998 z dn. 27.02.1998 r. w sprawie procedury zatwierdzania projektów organizacji ruchu oraz wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

OR.I-0137a/4/1998 z dn. 16.03.1998 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i pracownikow obsługi w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/5/1998 z dn. 23.03.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/13/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

OR.I-0137a/6/1998 z dn. 23.03.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/4/94 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 4.03.1994 r. w sprawie awarii na urządzeniach technicznych w placówkach oświatowych.

OR.I-0137a/7/1998 z dn. 14.04.1998 r. w sprawie organizacji festynów na terenie miasta Chorzowa w roku 1998.

OR.I-0137a/8/1998 z dn. 28.04.1998 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dodatku funkcyjnego miejskiego dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej za kolportaż "Wspólnego Chorzowa".

OR.I-0137a/9/1998 z dn. 1.06.1998 r. w sprawie ewidencji mienia stanowiącego własność Gminy Chorzów.

OR.I-0137a/10/1998 z dn. 10.06.1998 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/11/1998 z dn. 3.07.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/9/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1.06.1998 r. w sprawie ewidencji mienia stanowiącego własność Gminy Chorzów.

OR.I-0137a/12/1998 z dn. 8.07.1998 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury.

OR.I-0137a/13/1998 z dn. 10.08.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/15/94 Prezydenta Miasta Chorzó z dn. 29.11.1994 r. dotyczącego przygotowywania uchwał Rady Miejskiej.

OR.I-0137a/14/1998 z dn. 13.08.1998 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 20.01.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/22/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22.12.1997 r. w sprawie powołania Referatu Egzekucji Podatkowej.

OR.I-0137a/15/1998 z dn. 13.08.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/10/98 Prezydetna Miasta Chorzów z dn. 10.06.1998 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/16/1998 z dn. 17.08.1998 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s zabezpieczenia i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa, które zarządzono na dzień 11.10.1998 r.

OR.I-0137a/17/1998 z dn. 8.10.1998 r. w sprawie określenia okresów używalności sortów mundurowych oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Miasta kosztów czyszczenia i konserwacji umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

OR.I-0137a/18/1998 z dn. 1.10.1998 r. w sprawie zapewnienai bezpieczeństwa w sezonie zimowym 1998/1999.

OR.I-0137a/19/1998 z dn. 6.11.1998 r. w sprawie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów oświatowo-wychowawczych i kulturalnych podległych Gminie Chorzów.

OR.I-0137a/20/1998 z dn. 9.11.1998 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności Zastępców Prezydenta Miasta Chorzowa.

OR.I-0137a/21/1998 z dn. 18.11.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/6/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1.04.1997 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie rekreacji i sportu.

OR.I-0137a/22/1998 z dn. 23.11.1998 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/22/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 16.03.1998 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/23/1998 z dn. 16.12.1998 r. w sprawie ustalnie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 1999 roku.utworzony: 04-12-2003 / modyfikowany: 04-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów