Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 1997

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0137a/1/1997 z dn. 10.01.1997 r. w sprawie określenia zakresu zadań, kompetencji i obowiązków Komisji d/s kontaktów z zagranicą.

OR.I-0137a/2/1997 z dn. 20.01.1997 r. w sprawie zasad powierzania mienia i odpowiedzialności materialnej pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/3/1997 z dn. 20.01.1997 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego.

OR.I-0137a/4/1997 z dn. 27.02.1997 r. w sprawie powołania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

OR.I-0137a/5/1997 z dn. 21.03.1997 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury.

OR.I-0137a/6/1997 z dn. 1.04.1997 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i rekreacji.

OR.I-0137a/7/1997 z dn. 7.04.1997 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s zabezpieczenia i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 roku.

OR.I-0137a/8/1997 z dn. 10.04.1997 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród w dziedzinie rozwoju gospodarczego miasta Chorzów.

OR.I-0137a/9/1997 z dn. 10.04.1997 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/7/97 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 7.04.1997 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s zabezpieczenia i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25.05.1997 r.

OR.I-0137a/10/1997 z dn. 21.04.1997 r. w sprawie określenia danych i informacji stanowiących tajemnicę służbową.

OR.I-0137a/11/1997 z dn. 15.05.1997 r. w sprawie instrukcji określającej obowiązki w zakresie wystawiania, wypełniania i rozliczania dokumentów drogowych.

OR.I-0137a/12/1997 z dn. 19.05.1997 r. w sprawie określenia danych i informacji stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/13/1997 z dn. 16.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/14/1997 z dn. 17.06.1997 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na prowadzenie przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne działalności polegającej na usunięciu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpoadów komunalnych, prowadzeniu schroniska dla zwierząt.

OR.I-0137a/15/1997 z dn. 7.07.1997 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s zabezpieczenia i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, które zarządzona na 21.09.1997 r.

OR.I-0137a/16/1997 z dn. 31.07.1997 r. w sprawie podejmowania przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów dodatkowej pracy.

OR.I-0137a/17/1997 z dn. 20.08.1997 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/25/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 23.08.1996 r. w sprawie określenia okresu używalności sortów mundurowych oraz ustalania zasad pokrywania przez Urząd Miasta kosztów czyszczenia i konserwacji umundurowania Straży Miejskiej.

OR.I-0137a/18/1997 z dn. 10.09.1997 r. w sprawie ustalenia zasad zachowania czystości na terenie festynów i imprez rekreacyjno-sportowych dotowanych przez Gminę.

OR.I-0137a/19/1997 z dn. 7.10.1997 r. w sprawi zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 1997/1998.

OR.I-0137a/20/1997 z dn. 11.12.1997 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 1998 roku.

OR.I-0137a/21/1997 z dn. 16.12.1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przez pracowników Straży Miejskiej w placówkach uprawnionych do sprzedaży alkoholu.

OR.I-0137a/22/1997 z dn. 22.12.1997 r. w sprawie powołania Referatu Egzekucji Podatkowej.utworzony: 04-12-2003 / modyfikowany: 05-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów