Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 1996

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

OR.I-0137a/1/1996 z dn. 22.01.1996 r. w sprawie zasad wynajmu domków wczasów typu "BRDA" w Wiśle.

OR.I-0137a/2/1996 z dn. 26.01.1996 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego wobec Komendanta Straży Miejskiej A. Poloczka.

OR.I-0137a/3/1996 z dn. 5.02.1996 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Edukacji oraz placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie planowania budżetu i sprawozdań z jego wykonania.

OR.I-0137a/4/1996 z dn. 7.02.1996 r. w sprawie stałych komisji d/s zamówień publicznych, powołanych przez Prezydenta Miasta.

OR.I-0137a/5/1996 z dn. 9.02.1996 r. w sprawie wprowadzenia założeń systemowych realizacji remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych.

OR.I-0137a/6/1996 z dn. 16.02.1996 r. w sprawie sprawowania nadzoru Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejskim Domem Pomocy Społecznej.

OR.I-0137a/7/1996 z dn. 28.02.1996 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu d/s konsultacji społecznej w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie gruntów Rudy Śląskiej.

OR.I-0137a/8/1996 z dn. 2.02.1996 r. w sprawie zasad przekazania informacji Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta - Rzecznikowi Prasowemu.

OR.I-0137a/10/1996 z dn. 3.04.1996 r. w sprawie regulaminu świadczeń socjalnych.

OR.I-0137a/11/1996 z dn. 15.04.1996 r. w sprawie wykonywania zestawień "wydatków budżetu miasta".

OR.I-0137a/12/1996 z dn. 8.05.1996 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury.

OR.I-0137a/13/1996 z dn. 8.05.1996 r. w sprawie kryteriów przyznawania dotacji z budżetu Miasta dot. wydawania publikacji chorzowskich twórców.

OR.I-0137a/14/1996 z dn. 8.05.1996 r. w sprawie parkingu na dziedzińcu Urzędu Maista Chorzów.

OR.I-0137a/15/1996 z dn. 16.05.1996 r. w sprawie regulaminu komisji przetargowych d/s zamówień publicznych.

OR.I-0137a/16/1996 z dn. 24.05.1996 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych.

OR.I-0137a/17/1996 z dn. 29.05.1996 r. w sprawie wykonywania zestawień "wydatków budżetu miasta".

OR.I-0137a/18/1996 z dn. 19.06.1996 r. w sprawie zamknięcia parkingu na dziedzińcu Urzędu Miasta.

OR.I-0137a/19/1996 z dn. 5.07.1996 r. w sprawie prowadzenia ewidencji środków trwałych.

OR.I-0137a/20/1996 z dn. 1.07.1996 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz instrukcji obiegu dokumentów związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

OR.I-0137a/21/1996 z dn. 10.07.1996 r. w sprawie zapewnienia ochrony wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w związku z udzielaniem odpowiedzi na zapytania przez osoby zagraniczne.

OR.I-0137a/22/1996 z dn. 6.08.1996 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/17/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 29.05.1996 r. w sprawie wykonywania zestawień "wydatków budżetu miasta".

OR.I-0137a/23/1996 z dn. 12.08.1996 r. w sprawie powołania Referatu Kadr.

OR.I-0137a/24/1996 z dn. 22.08.1996 r. w sprawie organizacji stanowisk do obsługi SIP - Chorzów.

OR.I-0137a/25/1996 z dn. 23.08.1996 r. w sprawie określenia okresów używalności sortów mundurowych oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Miasta kosztów czyszczenia umundurowania Straży Miejskiej.

OR.I-0137a/26/1996 z dn. 27.08.1996 r. w sprawie powołania Komisji d/s opiniowania wniosków pomocy z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

OR.I-0137a/27/1996 z dn. 6.09.1996 r. o zmianie Zarządzenia Nr 18/91 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 25.10.1991 r. w sprawie premii i należności za nadgodziny.

OR.I-0137a/28/1996 z dn. 19.08.1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska inspektora d/s kontroli wewnętrznej.

OR.I-0137a/29/1996 z dn. 16.09.1996 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów szkół podstawowych, w których funkcjonują baseny ogólnodostępne poprzez zwiększenie dodatków funkcyjnych miejskich.

OR.I-0137a/30/1996 z dn. 29.10.1996 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 1996/1997.

OR.I-0137a/31/1996 z dn. 4.11.1996 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/32/1996 z dn. 13.11.1996 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/17/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 29.05.1996 r. w sprawie wykonywania zestawień "wydatków budżetu miasta". 

OR.I-0137a/33/1996 z dn. 13.11.1996 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/1/94 Prezydenta Miasta Chorzów 25.01.1994 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/34/1996 z dn. 21.11.1996 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/31/96 Prezydenta Miasta Chorzów dn. 4.11.1996 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.I-0137a/35/1996 z dn. 18.12.1996 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 1997 roku.

OR.I-0137a/36/1996 z dn. 30.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.utworzony: 05-12-2003 / modyfikowany: 05-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów