Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 1992

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Miasta Chorzów

Nr 1/92 z dn. 2.01.1992 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Chorzów w 1992 roku.

Nr 2/92 z dn. 2.01.1992 r. w sprawie funkcjonowania sekretariatów.

Nr 3/92 z dn. 2.01.1992 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Nr 4/92 z dn. 2.01.1992 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy.

Nr 5/92 z dn. 3.03.1992 r. w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Nr 6/92 z dn. 16.03.1992 r. w sprawie opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Urzędzie Miasta.

Nr 7/92 z dn. 16.03.1992 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad sporządzania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Nr 8/92 z dn. 18.03.1992 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i MDK-u.

Nr 9/92 z dn. 26.03.1992 r. w sprawie funkcjonowania sekretariatów.

Nr 10/92 z dn. 26.03.1992 r. w sprawie powołania Komisji d/s rozpatrywania ofert na wykonanie prac zleconych przez Referat Terenów Zielonych i Rekreacyjnych.

Nr 11/92 z dn. 2.04.1992 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzowa obowiązkowej akcji odszczurzania.

Nr 12/92 z dn. 15.04.1992 r. w sprawie powołania Zespołu d/s rozwoju gospodarczego miasta.

Nr 13/92 z dn. 21.04.1992 r. w sprawie sporządzania zamówień.

Nr 14/92 z dn. 14.05.1992 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Nr 15/92 z dn. 22.06.1992 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Nr 16/92 z dn. 26.06.1992 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nr 17/92 z dn. 30.06.1992 r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dn. 27.10.1991 r.

Nr 18/92 z dn. 3.07.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Nr 19/92 z dn. 21.07.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Nr 20/92 z dn. 29.07.1992 r. w sprawie powołania Komisji d/s kontroli rozliczeń wypłaconych zasiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nr 21/92 z dn. 13.08.1992 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w MOK.

Nr 22/92 z dn. 14.08.1992 r. w sprawie kontroli rozliczeń zasiłków i przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Nr 23/92 z dn. 4.09.1992 r. w sprawie opracowania warunków przetargów na roboty i remonty budowlane.

Nr 24/92 z dn. 18.09.1992 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Nr 26/92 z dn. 5.10.1992 r. w sprawie przekazania przez Wydział Gospodarki Komunalnej całości spraw związanych ze sprzątaniem i remontami wiat przez RKTZiR.

Nr 27/92 z dn. 3.10.1992 r. w sprawie powołania Komitetu d/s "Akcji Zimowej" dla miasta Chorzowa na okres zimowy 1992/1993.

Nr 28/92 z dn. 26.10.1992 r. w sprawie regulaminu Funduszu Mieszkaniowego.

Nr 29/92 z dn. 26.10.1992 r. w sprawie powołania Komisji d/s opiniowania wniosków pomocy z Funduszu Mieszkaniowego.

Nr 30/92 z dn. 27.10.1992 r. w sprawie przekazania niektórych kompetencji Naczelnika Wydziału Środowiska Naturalnego Kierownikowi RKTZiR.

Nr 31/92 z dn. 2.11.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Nr 32/92 z dn. 18.11.1992 r. w sprawie trybu postępowania z wrakami samochodów pozostawianymi w miejscach publicznych.

Nr 33/92 z dn. 19.11.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Nr 34/92 z dn. 24.11.1992 r. w sprawie powołania Stałej Komisji przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Nr 35/92 z dn. 26.11.1992 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przeciwko p. K.S.

Nr 36/92 z dn. 28.12.1992 r. w sprawie powołania Zespołu do wyceny składników majątku będącego na stanie Urzędu Miasta Chorzów.utworzony: 08-12-2003 / modyfikowany: 08-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów