Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYRADA I ZARZĄD OSIEDLA MACIEJKOWICERada Osiedla

Treść strony

wersja do druku
powrót | Regulamin Rady Osiedla

UCHWAŁA   Nr VII/12/99/III

Rady Osiedla Maciejkowice
z dnia 2 sierpnia 1999 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Maciejkowice w Chorzowie.


 Na podstawie Statutu Osiedla Maciejkowice – załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/246/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 6 lutego 1992 r.,   Uchwały Nr XII/153/99 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Maciejkowice – Rada Osiedla

u c h w a l a

§ 1. Przyjąć „Regulamin Rady Osiedla Maciejkowice w Chorzowie” – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/24/96/II Rady Osiedla Maciejkowice w Chorzowie z dnia 31.01.1996 r. w sprawie przyjęcia regulaminu R.O.M. w Chorzowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla
Maciejkowice w Chorzowie

/-/ mgr inż. Teresa Białowąs

Załącznik - Regulamin Rady Osiedla

pobierz plik: [ Załącznik ]utworzony: 09-12-2003 / modyfikowany: 30-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów