Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYIV kadencja (2002-2006)ROK 2003SESJA VI

Treść strony

wersja do druku
powrót | UCHWAŁA Nr VI/67/03

Uchwała Nr VI/67/03

Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zasad oraz warunków używania herbu i barw miasta.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Przez używanie herbu i barw miasta rozumie się:

 1. umieszczanie rysunku herbu w prowadzonej korespondencji,
 2. umieszczanie rysunku herbu na produktach i towarach, materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na identyfikatorach osobistych podczas targów i prezentacji,
 3. wykorzystywanie wszelkich utworów plastycznych stanowiących adaptację herbu,
 4. umieszczanie na zewnątrz budynków i w ogólnodostępnych pomieszczeniach flagi miasta.

§ 2.

Herbu miasta mogą używać:

 1. miejskie jednostki organizacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynków stanowiących ich siedziby oraz na materiałach promocyjnych,
 2. inne podmioty po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta.

§ 3.

Barwy miasta mogą być umieszczane na budynkach, obiektach i innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości, świąt i rocznic państwowych oraz w trakcie imprez sportowych.

§ 4.

1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na używanie herbu miasta na podstawie wniosku ubiegającego się o to podmiotu. We wniosku należy określić:

 1. sposób wykorzystania herbu miasta,
 2. okres, w którym herb miasta będzie wykorzystywany,
 3. określenie powodu ubiegania się o zgodę.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3, do wniosku należy załączyć opis wykorzystywanego utworu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr Henryk Wieczorekutworzony: 09-07-2003 / modyfikowany: 09-07-2003
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu