Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2005

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/81/2005

Zarządzenie Nr OR / 81 / 2005
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie: prowadzenia kampanii wyborczej na terenie jednostek organizacyjnych gminy lub z wykorzystaniem ich mienia.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

1. Zobowiązać dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta do stosowania dla wszystkich zarejestrowanych komitetów wyborczych, jednolitych zasad wynajmu pomieszczeń na organizowanie spotkań wyborczych i zamieszczania plakatów i materiałów wyborczych.
2. Ustalić cenę wynajmu sali szkolnej na kwotę 25,- złotych za 2 godziny najmu.
3. Ustalić cenę wynajmu przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu:
a) estrady zadaszonej małej (6m x 6m) ze sprzętem nagłaśniającym koncertowym, ławami biesiadnymi dla 150 osób, parasolami, banerami reklamowymi i obsługą na kwotę 600,- złotych za 5 godzin najmu,
b) estrady zadaszonej dużej (12m x 8m) ze sprzętem nagłaśniającym koncertowym, ławami biesiadnymi dla 150 osób, parasolami, banerami reklamowymi i obsługą na kwotę 2.400,- złotych za 5 godzin najmu.
4. Zobowiązać dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów do nie udostępniania na cele agitacji wyborczych terenów otwartych szkoły.

§ 2.

Zaleca się organizatorom festynów organizowanych z udziałem środków i mienia miasta traktować komitety wyborcze na równych prawach, w tym umożliwienia im prowadzenia poza estradą kampanii wyborczej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Uchwała Nr 4265/09/02 Zarządu Miasta Chorzów z dnia 25 września 2002 roku w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej na terenie jednostek organizacyjnych gminy lub wykorzystania ich mienia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

 

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący RM
5. Dyrektorzy jednostek
6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Wydział OR, dnia: 2005-08-18
utworzony: 28-06-2005 / modyfikowany: 10-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu