Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/5/2009

Zarządzenie Nr OR / 5 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzowa
z dnia 12 stycznia 2009 roku

w sprawie: gratyfikacji finansowych dla mieszkańców Chorzowa z okazji jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszu Rocznicy Urodzin.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się następujące kwoty gratyfikacji finansowych dla mieszkańców Chorzowa

1) z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego:
a) Złote Gody (50-lecie pożycia) – 488,00 zł brutto dla pary Jubilatów
b) Szmaragdowe Gody (55-lecie pożycia) – 488,00 zł brutto dla pary Jubilatów
c) Diamentowe Gody (60-lecie pożycia) – 610,00 zł brutto dla pary Jubilatów
b) Żelazne Gody (65-lecie pożycia) – 732,00 zł brutto dla pary Jubilatów

2) z okazji Jubileuszu 100 Rocznicy Urodzin i następnych – 732,00 zł brutto dla Jubilata.

§ 2.

Gratyfikacje, o których mowa w § 1 wręczane będą Jubilatom podczas uroczystości uhonorowania Długoletniego Pożycia Małżeńskiego lub Rocznicy Urodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chorzowie albo miejscu zamieszkania Jubilatów.

§ 3.

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zobowiązuje się do przedstawiania do planu budżetu kwot odpowiadających potrzebom na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący RM
5. Kierownik USC
6. Naczelnik Wydziału BA
7. Naczelnik Wydziału AD
8. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2009-01-12
utworzony: 05-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów