Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/11/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.107.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 6.07.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 11 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR./70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

Punkt 5 załącznika do Zarządzenia nr Or./70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed urzędem Miasta otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie na parkowanie na dziedzińcu Urzędu Miasta z wyłączeniem dni, w których odbywa się sesja Rady Miasta, otrzymują pracownicy Wydziałów UM, których wyznaczą Naczelnicy, o stażu pracy powyżej 4 lat, w ilości: Wydział AD – 1 zezwolenie, PD-1, KW- 2, BA– 1, OR – 2, BP-1, KRM – 1, IK - 2 ,UK –1, DG – 1, GN – 2, SO – 2, ED – 1, ZD – 1, SL – 1, ŚN – 1, INF – 1.
Naczelnik Wydziału powinien kierować się oceną uciążliwości dojazdu pracownika i jego sytuacją życiową. Zezwolenie to wydaje się na okres jednego roku.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia cyt. Zarządzenia, o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.02.2009 roku.

Prezydent Miasta

/-/ mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik :

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Przewodniczący Rady Miasta

 5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy

 6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Dałkowska, dnia: 2009-01-15
utworzony: 14-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów