Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/13/2009

Zarządzenie Nr OR / 13 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie: utraty mocy Zarządzeń Prezydenta Miasta Chorzów.

Na postawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Tracą moc:

  1. Zarządzenie Nr 13/91 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lipca 1991 roku w sprawie zmiany numeru statystycznego.

  2. Zarządzenie Nr OR/11/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie składania przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

1. Prezydent Miasta
2. Naczelnicy Wydziałów
3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-01-19
utworzony: 14-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów